Kontaktid

Kompetentsikeskuse koordinaator

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Evelyn Valtin
Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomise projekti koordinaator
5133 656
Evelyn@kysk.ee

Marju Mäger
Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomise projekti spetsialist ja CERV programmi koordinaator
5199 3282
Marju@kysk.ee

Kompetentsikeskuse Eesti partnerid

Võrumaa Arenduskeskus

Ülle Tillmann
Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunajuht
5135 043
Ulle.Tillmann@vorumaa.ee

Tallinna Ülikool

Katri-Liis Lepik
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent
5299 267
Kllepik@tlu.ee

Triin Kübar
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadusassistent
5554 8365
Tkubar@tlu.eeKadri Kangro
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant
5107 487
Kadri.Kangro@vorumaa.ee

Audrone Urmanaviciene
Tallinna Ülikooli sotsiaalse ettevõtluse lektor

Audrone.Urmanaviciene@gmail.com

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Kätlyn Jürisaar
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige ja tegevjuht
5865 2699
Katlyn@sev.ee

Seotud organisatsioonid

Siseministeerium 

Minna Harjo
Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika nõunik
6125 132
Minna.Harjo@siseministeerium.ee

Marten Lauri
Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika nõunik
6125 203
Marten.Lauri@siseministeerium.ee

Sotsiaalministeerium 

Vivia Aunapuu-Lents
Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna nõunik
6269 185 
vivia.aunapuu-lents@sm.ee