Kasulikud materjalid

1 minuti loeng: Kuidas tekivad ühiskondlikud muutused?
| Tallinna Ülikool (tlu.ee)

Mitmed kunagised suured ühiskondlikud muutused on tänaseks meie igapäevaellu nii juurdunud, et märkaksime vaid nende puudumist. Headeks näideteks on lasteaiad, riiklik tervishoid või naiste valimisõigus. Muutused ei teki iseenesest. Olulisel kohal muutuste käivitamisel ja elluviimisel on sotsiaalne innovatsioon, selgitab minutiloengus Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent Katri-Liis Lepik


EaSi praktiline juhend sotsiaalsete eksperimentide projektide elluviijatele

Praktiline juhend sotsiaalsete eksperimentide projektide elluviijatele annab põhjaliku arusaama sotsiaalsetest eksperimentidest ning annab praktilisi ja pragmaatilisi nõuandeid projekti arendamiseks.

Juhend, mis on kujundatud tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (EaSI) programmi kaudu rahastatud varasematest sotsiaalsete katseprojektidest saadud õppetundidest ning sotsiaalse innovatsiooni valdkonna tavasid käsitlevast kirjandusest, sisaldab mitmesuguseid näiteid kasutatud tööriistade, mudelite ja meetodite kohta.

Ühisloome ja sotsiaalses innovatsioonis tavapäraselt kasutatava kasutajakeskse lähenemise kaudu välja töötatud juhend demonstreerib ka “peer-to-peer” mõtteviisi väärtust: see käsitleb täpselt praeguste ja tulevaste praktikute vajadusi ja küsimusi.

Juhend on peamiselt mõeldud sidusrühmadele, kes tegelevad ESF+ EaSI valdkonna sotsiaalsete eksperimentide projektidega, kuid see on kasulik ka paljudele teistele sotsiaalse innovatsiooni praktikutele.


ESF+ tööriistakomplekt sotsiaalse innovatsiooni suurendamiseks

Tööriistakomplekt sotsiaalse innovatsiooni suurendamiseks vaatleb sotsiaalset innovatsiooni toimivaks osutunud uuenduste laiendamise vaatenurgast.

Selles kirjeldatakse seitset sammu ESF+ strateegiliseks kasutamiseks. See on mõeldud eelkõige liikmesriikide ametiasutustele, kes on seotud ESF+ programmide kavandamise ja elluviimisega, kuid võib olla inspiratsiooniks ka teistele sidusrühmadele.

Tööriistakomplekt on inspireeritud paljudest Euroopa ja muudest uurimisprojektidest, praktilistest kogemustest, ELi poliitika acquis’st ja ESFi praktikakogukonnas peetavast dialoogist sotsiaalse innovatsiooni teemal, kaasates väga erinevaid ESFi sidusrühm.


Sotsiaalse innovatsiooni maailmakaart

Sotsiaalne innovatsioon on tõusuteel ja on võimas vahend tulevaste ja praeguste suurte väljakutsete ja sotsiaalsete vajadustega toimetulemiseks. Maailmakaardi eesmärk on pakkuda põhjalikke andmeid ja põnevaid teadmisi mitmesugustest ideedest, lahendustest, osalejatest, poliitikast, kultuurikontekstist ja sotsiaalset innovatsiooni määratlevate ja hõlmavate teemade kohta. See visualiseerib lugematuid SI algatusi kogu maailmas, hõlmates hariduse, tööhõive, energiavarustuse ja kliimamuutuste, liikuvuse, tervishoiu ja sotsiaalhoolduse ning vaesuse vähendamise poliitikavaldkondi.


Sotsiaalse innovatsiooni teemalised taskuhäälingud

“Sotsiaalse innovatsiooni Eurovisioon” on projekti taskuhäälingusaadete sari, mis võimaldab kuulata sotsiaalse innovatsiooni teemalisi vestlusi. Räägime erinevate üleeuroopalise kogukonna vahendajate, toetajate ja osalejatega ning uurime erinevaid sotsiaalse innovatsiooni nägemusi Euroopas. Innovatsiooni poliitiline, sotsiaalne ja kultuuriline kontekst on oluline ning nende mõistmine on ülioluline, et kiirendada õppimist ja piiriülest ja sektoritevahelist vahetust, et paremini valmistuda ühisteks ühiskondlikeks väljakutseteks, millega silmitsi seisame. Sari on salvestatud projekti Suurbritannia partneri Social Innovation Exchange poolt.

EPISOODID

 1. On poetry, politics and the future with Birgitta Jónsdóttir (22.11.2022)
 2. Transforming systems with Gorka Espiau (15.11.2022)
 3. Crisis response and civic power with Kuba Wygnanski (03.11.2022)
 4. Sowing the seeds for social innovation in Estonia with Minna Harjo (04.08.2022)
 5. How Societies Find the Power to Change with Geoff Mulgan (01.08.2022)
 6. The art of political advocacy with Katrin Elsemann (21.07.2022)
 7. Hacking the system with Stéphane Vincent (06.07.2022)
 8. The spirit of Social Innovation with Amalia Zepou (20.06.2022)
 9. Growing a national social innovation ecosystem with Filipe Almeida (24.05.2022)
 10. Learning as you scale with Madeleine Clarke (18.05.2022)
 11. Thriving in the in between spaces with Uffe Elbæk (09.04.2022)
 12. What’s unique about our Social Innovation Eurovision podcast? (31.03.2022)
 13. Social Innovation Eurovision trailer (31.03.2022)

Lisainfo ja kontakt:

Evelyn Valtin

projektijuht

 • Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine
 • Šveitsi-Eesti koostööprogrammi meetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ sotsiaalse innovatsiooni komponendi juhtimine