Projekti tegevused

Peamine eesmärk on arendada sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi Eestis ja rahvusvahelises konsortsiumis, keskendudes kolmele põhisuunale:
1) Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis.

  • Olemasolevate sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate (näiteks loomingulised sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid) jagamine ja levitamine Võrumaa kogemuse baasilt teistele omavalitsustele ja kogukondadele üle Eesti;
  • Sotsiaalse innovatsiooni võlakirjade kontseptsiooni ja metoodika laiem tutvustamine;
  • Sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate ja suuniste koostamine ning avaldamine.

On oluline, et oleks kasvav võimekus toetada inimeste heaolu. See on saavutatav kui erinevad võrgustikud teevad koostööd. Oluline on kaasata erasektor, kohalikud omavalitsused ja kohalikud kogukonnad. Eesmärgiga tõsta teadlikkust ja kindlustada, nende koostöö, katsetamaks uusi lahendusi keeruliste sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

2) Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele.
Partnerriikide võrgustikus oma kogemuste ja parimate praktikate jagamine (nt sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid). Jagades kogemusi, mis on hästi toiminud ja mis on olnud õppetunnid.

3) Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.