Vabaühenduste konsultandid maakondades

Maakondlikud arenduskeskused (MAK) on kõigis maakondades paiknevad organisatsioonid, mis pakuvad tugitegevusi kodanikuühendustele ja –algatustele, nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele. 

Kodanikuühiskonna valdkonda ja vabaühenduste konsultante maakondlikes arenduskeskustes koordineerib KÜSK.

Vabaühenduste konsultandid nõustavad kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel nagu:

  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Iga arenduskeskuse vabaühenduste konsultant aitab kodanikuühiskonnas toimuva kohta info jagamise abil kaasa oma maakonna vabaühenduste tegutsemisele ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks ja arenguks. 

Korduma kippuvad küsimused, info käimasolevate koolituste ja saabuvate tähtaegadest ning olulisemad kodanikuühiskonna valdkonna uudised leiad portaalist MTÜabi.

Vabaühenduste konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.  

 Kodanikuühenduste nõuandja veebis

Lisainfo:

Kaoke Kärdi

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor;
  • maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide koordineerimine