Arengueksperdile

Kuidas saab arenguekspert end tutvustada KÜSKi kodulehel?

Kui tegeled vabaühenduste nõustamisega, on sul võimalik enda pädevusi ja nõustamisteenuseid arengueksperdina tutvustada KÜSKi kodulehel. Selleks täida ära ankeet, milles kirjeldad oma pädevusi, viimati nõustatud vabaühendusi ning tulemusi, kuhu olete jõudnud. Lisaks ankeedi täitmisele ootame sinult 2-3 vabaühenduse soovituskirja, mille palume saata digiallkirjastatult aadressile kysk@kysk.ee.

Soovituskiri ei tohi olla vabaühenduselt, mille asutaja ja/või liige arenguekspert ise on.

Vabaühendused vajavad arengueksperdi nõustamist erinevate võimekuste arendamises, näiteks inimeste kaasamises, kommunikatsiooni-, juhtimis-, finantsoskustes jne. Lisaks sellele peab arenguekspert aitama vabaühendusi tagasisidestamisel, laiema pildi nägemisel ja hindamisel – kuidas ühe või teise suutlikkuse arendamine neid oma põhikirjalistele eesmärkidele lähemale viib.

Korraga võid olla arengueksperdiks nii ühele kui mitmele ühingule. Ole valmis, kui ühingu eestvedaja või projektijuht soovib sind kaasata juba enne projekti esitamist, et sinuga koos läbi arutada sobivad tegevused oma ühingu võimekuse tõstmiseks. Töö hinnas lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Vaatame jooksvalt saabunud avaldused üle ning lisame sinu andmed arenguekspertide loendisse.

KÜSK väärtustab mitmekesisuse kokkuleppega liitununa igapäevases töös inimeste erinevusi ja hindab võrdse kohtlemise põhimõtteid oma töötajate, partnerite, toetuse saajate ja laiema ringi kasusaajate seas.

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine