Arengueksperdid

 

Arengueksperdi kaasamisest projekti

Selleks, et ühingu arenguvajadusi analüüsida ning projektiga paremate tulemusteni jõuda, soovitame kaasata projekti elluviimisesse arengueksperte, mentoreid, kes saavad olla abiks oma teadmiste ja oskustega nii projekti kestel kui hiljem projekti tulemuste mõõtmisel. Kogemused on näidanud, et väljastpoolt ühingut kaasatud asjatundja abil on projekti tulemused olnud paremad ja nende hindamine sisukam.

KÜSK pakub valiku erinevates valdkondades pädevatest ekspertidest, kellel on kogemused ja kompetents organisatsioonide nõustamisel. Soovi korral võib loomulikult kaasata teisi nõustajaid, kuid eelnevalt soovitame veenduda nende kompetentsuses.

Projekti eksperdi kaasamisega seotud kulud on võimalik KÜSKi projekti eelarvest katta. Soovitud eksperdiga peab iga taotleja ise ühendust võtma ja tema sobivuses veenduma. Omavahel tasub konkreetselt läbi rääkida eksperdi oodatav roll, töö maht, tulemused ja tasu.

NB! Soovitame eksperdiga ühendust võtta juba projekti ettevalmistamise ajal, nõnda on ekspert kaasatud ühingu arengusse  algusest peale ja suudab hiljem aidata teil paremini ka tulemusi ja mõju analüüsida.
 

NB! Kui soovite nõu oma plaanide läbimõtlemiseks ja taotluse koostamiseks, siis on mõistlik küsida nõu hoopis maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt, kelle teenused on tasuta.

Kuidas saada KÜSKi arengueksperdiks?

Kui tegeled vabaühenduste nõustamisega, on sul võimalik enda pädevusi ja nõustamisteenuseid teiste kõrval reklaamida. Selleks täida ära ankeet, milles kirjeldad enda pädevusi, viimati nõustatud organisatsioone ning tulemusi, kuhu olete jõudnud. Lisaks ankeedi täitmisele ootame sinult 2-3 vabaühenduse soovituskirja, mille palume saata digiallkirjastatult aadressile kysk@kysk.ee.
Soovituskiri ei saa olla vabaühenduselt, mille asutaja ja/või liige ise ollakse.

Soovime Sinult, et oleksid valmis panustama vabaühenduste konkreetsete võimekuste arendamisse, näiteks inimeste kaasamise, kommunikatsiooni-, juhtimis-, finantsoskustesse jne. Lisaks sellele peaksid aitama ühinguid ka laiema pildi nägemises ja hindamises – kuidas ühe või teise suutlikkuse arendamine neid oma põhikirjalistele eesmärkidele lähemale viib.

Korraga võid olla mentoriks nii ühele kui mitmele ühingule. Ole valmis, kui ühingu eestvedaja või projektijuht soovib Sind kaasata juba enne projekti esitamist, et Sinuga koos läbi arutada õiged tegevused oma võimekuse tõstmiseks. Samuti loodame, et oled valmis projekti jooksul temaga mõned korrad maha istuma tema arengu hindamiseks ja tulevikuplaanide tegemiseks.  Töö hinnas lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Töös arengueskperdina palume lähtuda KÜSKi alusdokumentidest. KÜSK järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid ning KÜSKi strateegias määratletud väärtusi, milleks on koostöö, hoolivus, ausus ja läbipaistvus, asjatundlikkus.  KÜSK on liitunud organisatsioonide mitmekesisuse kokkuleppega ja järgib selle põhimõtteid. Samuti on KÜSKi tunnustatud Mitmekesisuse märgisega “Austame erinevusi”.

Vaatame jooksvalt saabunud avaldused üle, hindame Sinu kompetentse ja eelnevaid kogemusi ning sobivusel lisame Sinu andmed loendisse.
Lisainfo:

Kerstin Rei

Koordinaator

 • Kogukonna eestvedaja stipendium
 • Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor
 • Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas
 • Arenguekspertide koordineerimine

Arengueksperdi otsing

Nimi ja kontaktidSoovitajadNõustamisviisEksperdi kõik nõustamisvaldkonnad

Aivar Haller

aivar@haller.ee

+372 5162 211

 • MTÜ LoovHA
 • Rakvere Vabakooli Selts
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Anneli Salk

anneli.salk@gmail.com

+372 5069 470

 • Kinnisvarakool OÜ
 • MTÜ Pro Civitas
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)

Annemai Mägi

magi.annemai@gmail.com

+372 5217 915

 • MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva
 • MTÜ Korvpalliklubi Viimsi
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Aune Lillemets

aune@aktiivope.ee

+372 5118 537

 • Eesti Rahvapärimuse Kool
 • YFU Eesti
 • Tulen kohale üle Eesti
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Brit Mesipuu

brit@milos.ee

+372 5215 511

 • Tartu Ärinõuandla
 • -
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Turundus ja kommunikatsioon

Chanet Siret Simonen

coach@chanet.ee

+372 580 648 33

 • Be More Superfoods OÜ
 • Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon

Erkki Peetsalu

erkki@maailmad.ee

+372 5018 100

 • SA Eestimaa Looduse Fond
 • MTÜ Piiri Köök
 • MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Turundus ja kommunikatsioon

Ivika Nõgel

partnerlus@partnerlus.ee

+372 5115 914

 • Airi Hallik-Konnula (Urvaste Külade Selts)
 • Monika Rogenbaum (Taheva Valla Külade Selts)
 • Liis Lainemäe (MTÜ Sibulatee)
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Jaan Aps

jaan@storiesforimpact.com

+372 5202 256

 • MTÜ Peaasjad
 • Limitless Impact GP OÜ
 • MTÜ SPIN
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Mõju hindamine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Jelena Rootamm-Valter

jelenarootamm@gmail.com

+372 5622 1542

 • MTÜ ICC
 • KÜ Õismäe tee 18
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Juhan Telgmaa

juhan.telgmaa@gmail.com

+372 5117 041

 • Eesti Rooma Klubi (ERK) soovituskiri
 • Maison Solutions soovituskiri
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Katrin Aedma

katrin.aedma@gmail.com

+372 5132 444

 • Teoteater
 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine

Katrin Suursoo

Katrin@europroject.ee

+372 5660 8077

 • MTÜ Viru Instituut
 • MTÜ Toolse Okkad
 • MTÜ Arenduskoda
 • MTÜ Moe Mõis
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Kristjan Otsmann

kristjan@selgepilt.ee

+372 5029 037

 • MTÜ Pesapuu
 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Lianne Teder

lianne.teder@gmail.com

+372 5291 034

 • EELK Perekeskus
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • Tallinna NNKÜ-NMKÜ
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine

Liis Borissenko

liis.borissenko@gmail.com

+372 5253 888

 • SA EKNK Õppekeskus
 • Oleviste Hoolekanne MTÜ
 • Samaaria Eesti Misjon
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Lily Loidap

lily@pragent.ee

+372 5517 833

 • Päästeamet
 • SA Anija Mõis
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine

Maarja Lõhmus

Maarja.lohmus@gmail.com

525 5055

 • Eesti Kultuuriseltside Ühendus
 • MTÜ Alliku küla
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Mõju hindamine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Turundus ja kommunikatsioon

Mai Timmi

mai@kasvulava.ee

+372 5194 1537

 • Kadri Pau (SA Tartu Ärinõuandla)
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome

Mare Timian

maretimian68@gmail.com

+372 5137 347

 • Organic Estonia MTÜ
 • Eesti Siseaudiitorite Ühing
 • Tulen kohale kindlates piirkondades
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Margus Nurk

margus@iap.ee

+372 5567 2771

 • Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Martin Aleksander Noorkõiv

martin@stratlab.ee

+372 5814 0314

 • Eesti Tantsuagentuur
 • Estwatch MTÜ
 • Tulen kohale kindlates piirkondades
 • E-kirja teel
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine

Toivo Kratt

de-svg

toivo.kratt@gmail.com

5068 326

 • Kulina Mõisa Selts
 • Kulpatama Motorsport
 • Eesti Theravaada Sangha
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Tuuli Stewart

info@maison.solutions

+372 5011 022

 • Eesti Rooma Klubi
 • Eesti Looduskaitse Selts
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Uku Visnapuu

uku.visnapuu@kysk.ee

5121 616

 • MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 • Kadri Ollino
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine

Ülle Puustusmaa

ylle@bda.ee

+372 5804 0801

 • Eesti Instituut
 • MTÜ Eesti Muuseumiühing
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad