Arengueksperdid

Arengueksperdi kaasamisest KÜSKi toetatud projektidesse.

Arengueksperdi kaasamine on kohustuslik KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru (AHE) ja vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru (AH) projektidesse.

Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammis ei ole arengueksperdi kaasamine kohustuslik, aga on soovituslik.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks seatud eesmärgid.

Kuidas saab arenguekspert olla kasulik:

 • aitab näha vabaühendust uutest vaatenurkadest, sest näeb teie ühingut väljastpoolt tulija pilguga;
 • arenguekspert annab konstruktiivset tagasisidet seni tehtule ja plaanitavatele tegevustele vastavalt taotluses ettenähtud teemadele;
 • aitab leida lahendusi probleemidele, mida te ise ei oska vabaühenduses lahendada.

Millal arengueksperdiga ühendust võtta?

 1. Toetuse saamiseks mõeldud taotluse ettevalmistamisel. Soovitame arengueksperdiga ühendust  võtta võimalikult varakult, sest tahtjaid võib olla rohkem. Lisaks on siis arengueksperdil aega teie vabaühenduse ja taotlusega tutvuda ja teada saada, millised on ootused temale. Omavahel tasub konkreetselt läbi rääkida eksperdi oodatav roll, töö maht, tulemused ja tasu. Oluline on, et tekiks ühine arusaamine, kas konkreetne arenguekspert on teie projekti jaoks sobiv.
 2. Kui saate teada, et teie taotlus rahastati, andke sellest kohe ka arengueksperdile teada. Siis saate juba oma kohtumisi planeerima hakata. Mõistlik on koostöö planeerimisel läbi rääkida, mis on vabaühenduse eripärad, millega arenguekspert peaks arvestama. Kindlasti peab koostöö alguses läbi rääkima ja kokku leppima mõlema poole ootused, õigused ja kohustused, sh kohtumiste/kontaktide sageduse ja tegevused.

Keda arengueksperdiks valida?

Arengueksperdiga peab iga taotleja ise ühendust võtma ja tema sobivuses veenduma. KÜSKi kodulehel olev arenguekspertide loetelu on abiks valiku tegemisel, kuid arengueksperdi võib kaasata ka mujalt, väljaspoolt KÜSKi soovitatud ekspertide nimekirja. Iga vabaühendus sõlmib ise vajalikud kokkulepped arengueksperdi kaasamiseks – see puudutab nii töö sisu kui selle eest makstavat tasu. Arengueksperdi kaasamisega seotud kulude eest tasumise saab planeerida KÜSKile esitatavas taotluse/projekti eelarves.

KÜSKi kodulehel on  valik erinevates valdkondades pädevatest arenguekspertidest, kellel on kogemused ja kompetents vabaühenduse nõustamisel. KÜSKi kodulehel on nimekiri nendest arenguekspertidest, kes on esitanud soovi ennast KÜSKi kodulehel tutvustada.

Kuidas koostöö võiks toimuda?

Koostöö tegemiseks vabaühenduse ja arengueksperdi vahel on palju võimalusi, näiteks töötoad, kus koos vabaühenduse juhtide ja/või projekti meeskonnaga arutatakse vajalikud teemad läbi. Arenguekspert saab mõelda kaasa, anda tagasisidet, uusi teadmisi jne.

NB! Projekti ettevalmistamise ja elluviimise eest vastutab taotleja, mitte arenguekspert.

NB! Kui soovite nõu oma plaanide läbimõtlemiseks ja taotluse koostamiseks, siis on mõistlik seda küsida maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt, kelle teenused on tasuta. Nemad oskavad soovitada ka arengueksperte.

Vabaühenduste konsultantide kontaktid leiad siit.

Korduma kippuvad küsimused

 • Kas pean võtma arengueksperdi KÜSKi kodulehelt?

Arengueksperdi võib iga taotleja valida vastavalt oma äranägemisele. Ei pea tingimata valima KÜSKi kodulehel olevate seast.

 • Kas KÜSKi kodulehel olev arenguekspert on parem kui mõni teine arenguekspert?

KÜSKi kodulehel on arenguekspertide kontaktid, kes on avaldanud soovi, et nende kontaktid kodulehel avaldataks. Selleks, et taotlejal oleks lihtsam kodulehel olevate arenguekspertide seast valida on KÜSK palunud arenguekspertidel välja tuua nõustamisvaldkonnad ja soovitajad. See ei tähenda, et KÜSKi kodulehel end mitte tutvustavad arengueksperdid oleksid kuidagi kehvemad, nad ei ole soovi avaldanud oma kontakte KÜSKi kodulehel avaldada. Oluline on, et taotleja valib arengueksperdi, kes sobib taotluses toodud eesmärkidega.

 • Kas arengueksperdi kulud on taotlusvooru toetuse summa sees?

Arengueksperdi kaasamisega seotud kulude eest tasumise saab planeerida KÜSKile esitatavas taotluse/projekti eelarves.

 • Kas pean juba taotlemisel teadma, kelle võtan arengueksperdiks?

Jah, seda peab teadma, sest taotluse kirjutamisel ja eelarve planeerimisel on oluline omavahel konkreetselt läbi rääkida eksperdi oodatav roll, töö maht, tulemused ja tasu.

 • Kuidas makstakse tasu arengueksperdile?

Tasu makstakse arengueksperdile kokkulepitud tegevuste elluviimise eest. Tasu peaks olema kokku lepitud enne taotluse esitamist. Arengueksperdile võib tasu maksta võlaõigusliku lepingu alusel või teenuse eest esitatud arve alusel.

 • Kas võib olla mitu arengueksperti?

Taotlusvoorude (AH ja AHE) tingimustes on kirjas, et arenguekspert peab olema kaasatud, enamasti on selleks üks inimene. Põhjendatud vajaduse korral võib olla kaasatud ka rohkem kui üks arenguekspert.

 • Mis siis saab, kui peame vahetama arengueksperti?

Arengueksperdi vahetamise vajadusest peab teavitama KÜSKi. Kuna arenguekspert peab olema kaasatud kogu projektiperioodi vältel, siis peaks probleemi ilmnemisel kiiresti leidma uue sobiva arengueksperdi.

 • Kas arenguekspert peab aitama taotlust kirjutada?

Ei, arenguekspert ei pea aitama taotlust kirjutada. Temaga peaks võtma taotluse kirjutamise ajal ühendust, et välja selgitada, kas ta on teie jaoks sobiv arenguekspert ja selleks, et eelarvet planeerida. Kui soovite nõu oma plaanide läbimõtlemiseks ja taotluse koostamiseks, siis on mõistlik küsida nõu maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt, kelle teenused on tasuta. Kontaktid leiate siit.


Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

 • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
 • kogukonna eestvedaja stipendium;
 • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
 • arenguekspertide koordineerimine

Arengueksperdi otsing

Nimi ja kontaktidSoovitajadNõustamisviisEksperdi kõik nõustamisvaldkonnad

Aivar Haller

aivar@haller.ee

+372 5162 211

 • MTÜ LoovHA
 • Rakvere Vabakooli Selts
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Anneli Salk

anneli.salk@gmail.com

+372 5069 470

 • Kinnisvarakool OÜ
 • MTÜ Pro Civitas
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)

Annemai Mägi

magi.annemai@gmail.com

+372 5217 915

 • MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva
 • MTÜ Korvpalliklubi Viimsi
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Aune Lillemets

aune@aktiivope.ee

+372 5118 537

 • Eesti Rahvapärimuse Kool
 • YFU Eesti
 • Tulen kohale üle Eesti
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Brit Mesipuu

brit@milos.ee

+372 5215 511

 • Tartu Ärinõuandla
 • -
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Turundus ja kommunikatsioon

Chanet Siret Simonen

coach@chanet.ee

+372 580 648 33

 • Be More Superfoods OÜ
 • Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon

Erkki Peetsalu

erkki@maailmad.ee

+372 5018 100

 • SA Eestimaa Looduse Fond
 • MTÜ Piiri Köök
 • MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Turundus ja kommunikatsioon

Ivika Nõgel

partnerlus@partnerlus.ee

+372 5115 914

 • Airi Hallik-Konnula (Urvaste Külade Selts)
 • Monika Rogenbaum (Taheva Valla Külade Selts)
 • Liis Lainemäe (MTÜ Sibulatee)
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Jaan Aps

jaan@storiesforimpact.com

+372 5202 256

 • MTÜ Peaasjad
 • Limitless Impact GP OÜ
 • MTÜ SPIN
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Mõju hindamine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Jelena Rootamm-Valter

jelenarootamm@gmail.com

+372 5622 1542

 • MTÜ ICC
 • KÜ Õismäe tee 18
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Juhan Telgmaa

juhan.telgmaa@gmail.com

+372 5117 041

Info veebis

 • Eesti Rooma Klubi (ERK) soovituskiri
 • Maison Solutions soovituskiri
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Katrin Aedma

katrin.aedma@gmail.com

+372 5132 444

 • Teoteater
 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine

Katrin Suursoo

Katrin@europroject.ee

+372 5660 8077

 • MTÜ Viru Instituut
 • MTÜ Toolse Okkad
 • MTÜ Arenduskoda
 • MTÜ Moe Mõis
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Kristjan Otsmann

kristjan@selgepilt.ee

+372 5029 037

 • MTÜ Pesapuu
 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)

Lianne Teder

lianne.teder@gmail.com

+372 5291 034

 • EELK Perekeskus
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • Tallinna NNKÜ-NMKÜ
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine

Liis Borissenko

liis.borissenko@gmail.com

+372 5253 888

 • SA EKNK Õppekeskus
 • Oleviste Hoolekanne MTÜ
 • Samaaria Eesti Misjon
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Lily Loidap

lily@pragent.ee

+372 5517 833

 • Päästeamet
 • SA Anija Mõis
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine

Maarja Lõhmus

Maarja.lohmus@gmail.com

525 5055

 • Eesti Kultuuriseltside Ühendus
 • MTÜ Alliku küla
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Mõju hindamine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Turundus ja kommunikatsioon

Mare Timian

maretimian68@gmail.com

+372 5137 347

 • Organic Estonia MTÜ
 • Eesti Siseaudiitorite Ühing
 • Tulen kohale kindlates piirkondades
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Margus Nurk

margus@iap.ee

+372 5567 2771

 • Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Martin Aleksander Noorkõiv

martin@stratlab.ee

+372 5814 0314

 • Eesti Tantsuagentuur
 • Estwatch MTÜ
 • Tulen kohale kindlates piirkondades
 • E-kirja teel
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine

Toivo Kratt

de-svg

toivo.kratt@gmail.com

5068 326

 • Kulina Mõisa Selts
 • Kulpatama Motorsport
 • Eesti Theravaada Sangha
 • Ühendus Isade Eest MTÜ
 • MTÜ Lilli Külaselts
 • Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Tuuli Stewart

info@maison.solutions

+372 5011 022

Info veebis

 • Eesti Rooma Klubi
 • Eesti Looduskaitse Selts
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Huvikaitse võimekuse arendamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Töö vabatahtlikega, vabatahtlike kaasamine
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad

Uku Visnapuu

uku@escu.ee

5121 616

 • MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 • Kadri Ollino
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine

Ülle Puustusmaa

ylle@bda.ee

+372 5804 0801

 • Eesti Instituut
 • MTÜ Eesti Muuseumiühing
 • Tulen kohale üle Eesti
 • E-kirja teel
 • Telefonitsi
 • Videokõnega veebi teel
 • Erinevate sotsiaalkanalite kaudu
 • Arenguvajaduste analüüs ning organisatsiooni arengu planeerimine
 • Avalike teenuste delegeeritud osutamine
 • Kaasamine, koostöö, koosloome
 • Meeskonna kujundamine, juhtimine (sh personalitöö teemad)
 • Mõju hindamine
 • Projekti kavandamine ja juhtimine
 • Strateegiline planeerimine (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Teenuste väljaarendamine
 • Turundus ja kommunikatsioon
 • Ühingu finantssuutlikkuse ja/või MTÜ rahastamismudeli teemad