Toetused vabaühendustele

KÜSKi põhiliseks eesmärgiks on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust. Peamiselt teeme seda erinevate taotlusvoorude ja konkursside kaudu, võimaldades vabaühendusel kas iseenda või kogukonna arendamiseks toetust küsida. Samuti märkame tegusaid ühinguid ja ettevõtmisi ka ise ning anname parimatele iga-aastaselt stipendiumi näol tuge.

KÜSKi taotlusvoorud keskenduvad reeglina vabaühenduste tegevusvõimekuse arendamisele. Me ei pane ette piire tegevuste või teemade osas, mida ühingud peavad arendama, vaid võimaldame neil ise oma arenguvajadusi analüüsida või sotsiaalse ettevõtlusega tegelema hakkamiseks äriplaane koostada ning pakume analüüside põhjal väljaselgitatud ja põhjendatud arendustegevusteks toetusi. Meil on taotlusvoorud nii esimese sammu toetamiseks, ehk analüüside ja plaanide tegemiseks, kui ka eraldi arendustegevusteks. 

Nupukate lahenduste inkubaatoriga NULA toetame uuenduslikke ja mõjusaid ideid kriitiliste ühiskondlike probleemide lahendamiseks. NULA inkubaator toimub mitmes etapis, millega aitame esialgsetest ideedest kasvatada välja terviklikud lahendused.

KÜSK annab iga aasta alguses välja stipendiumi aasta parimale vabaühendusele. Teeme seda koostöös Vabaühenduste Liiduga. Aasta parimate tunnustamise ja varasemate stipendiumi saajatega saab lähemalt tutvuda Vabaühenduste Liidu lehel.


Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) KÜSK 2018. aastast alates enam ei koordineeri. Programmi korralduse kohta saab lugeda rahandusministeeriumi kodulehelt.

Lisaks on KÜSKil mitmeid toetusi, mis arendavad vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust ja võimaldavad ühingutel teadmiste vahetamiseks reisida välismaale või kutsuda valdkonna eksperte Eestisse.

KÜSKi toel on valminud ka Hooandja vabaühenduste ühisrahastusportaal. Tegemist on platvormiga, kus vabaühendused ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata, saavad oma idee teostamiseks koguda teistelt abivalmitelt inimestelt erinevate suurustega annetuste näol toetust. Lisaks rahalisele toetusele saab küsida ka vabatahtlike abi ning erinevaid materiaalseid ressursse.

NB! Kõikidel toetusvõimalustel on omad tingimused taotlemisele ning kohati varieeruvad ka nõuded taotlejale. Seetõttu on oluline huvi pakkuva vooru või konkursi tingimustega end eraldi kurssi viia enne toetuse taotlemist.