Vabaühenduste arendamine

KÜSKi üheks eesmärgiks kodanikuühiskonna edendamisel on vabaühendustele soodsa arengukeskkonna loomine. Lisaks vabaühenduste rahastamisele konkursside, voorude kaudu pakume vabaühendustele nõu ja tuge laiemalt, koordineerides ühingute nõustamist, tellides uuringuid ja arenguprogramme ning rahastades muid laiaulatuslikke ettevõtmisi nende arendamiseks.

2015. aastal hakkasime EASi asemel koordineerima maakondlike arenduskeskuste MTÜde konsultantide võrgustikku. Konsultantidest on ühingutele suur abi erinevatel arenguetappidel – ühingu tegevuse alustamisest ja eestvedajate inspireerimisest kuni ühingu lõpetamiseni välja.

Et vabaühendused oma projekte läbi viies edukalt eesmärkideni jõuaks ja parimaid tulemusi saavutaks, oleme loonud arenguekspertide andmebaasi, milles soovitame erinevaid professionaale, kes on abiks arengu saavutamisel.

Arengu abimaterjalide alla oleme pannud hoiule mitmed kodanikuühiskonna alusdokumendid ning uuringud ja käsiraamatud, mis aastate jooksul KÜSKi toel või osalusel on valminud. Kindlasti leiab sealt igaüks endale kohustuslikku kirjandust, mis aitab vabakonna trendide ja arengutega kursis olla.

Eestis toimub igal aastal mitmeid suurepäraseid üleriigilisi, kodanikuaktiivsust ning vabaühendusi innustavaid ja arendavaid sündmusi. KÜSK on olnud läbi suursündmuste konkursi paljude nende ürituste suurtoetaja ning jätkab seda tegevust, et aidata väärt traditsioonidel kesta ja areneda. Tingimuseks on see, et sündmus on kirjas ka Kodanikuühiskonna Arengukava rakendusplaanis.