Rahvusvahelise koostöö toetused

KÜSK toetab Eesti ühinguid, kes teevad või on huvitatud rahvusvahelisest koostööst.

Reisitoetuste kaudu toetame ühingute rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemist ning uute teadmiste Eestisse toomist, võimaldades Eesti ja välismaa kodanikuühiskonna asjatundjatel osaleda erinevatel üritustel siin- ja sealpool piiri.

Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi raames on Eesti ühingutel võimalik saada toetust katusorganisatsiooni, millesse nad kuuluvad või mis nad ise on, konverentside või mõne muu suursündmuse korraldamiseks Eestis.

Välisprojektide toetamise konkursist saavad ühingud, mis on saanud toetust välisfondist, taotleda KÜSKilt projekti omaosaluse toetamist.


2024. aasta konkursid on taotlemiseks avatud!

Konkursid on avatud jooksvalt kuniks eelarves vahendeid jätkub. Vali paremalt menüüst huvipakkuv konkurss, tutvu tingimustega ja esita KÜSKile taotlus.


Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;