Rahvusvahelise koostöö toetused

KÜSK toetab Eesti ühinguid, kes teevad või on huvitatud rahvusvahelisest koostööst.
 
Konkursid avame ka 2023. aastal, nende avamisest teavitame esimesel võimalusel KÜSKi kodulehel ja uudiskirjas.

Reisitoetuste kaudu toetame ühingute rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemist ning uute teadmiste Eestisse toomist, võimaldades Eesti ja välismaa kodanikuühiskonna asjatundjatel osaleda erinevatel üritustel siin- ja sealpool piiri.

Ühingud, kes on saanud toetust välisfondist, saavad taotleda KÜSKilt projekti välisprojekti toetamist.

Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi raames on Eesti ühingutel võimalik saada toetust katusorganisatsiooni, millesse nad kuuluvad või mis nad ise on, konverentside või mõne muu suursündmuse korraldamiseks Eestis.