Kodanike kaasatus ja osalemine

Kodanike osaluse edendamine Euroopa Liidu demokraatlikus elus, kogemuste vahetus erinevate liikmesriikide kodanike vahel ning teadlikkuse tõstmine Euroopa ühise ajaloo osas.

Selle valdkonna projektid:

  • aitavad mäletada, uurivad ja õpetavad Euroopa lähiajaloo sündmuste määratlemist, sealhulgas autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide tekke põhjuseid ning tagajärgi. Tõstavad Euroopa kodanike teadlikkust nende ühise ajaloo, kultuuri ja kultuuripärandi ning väärtuste osas, suurendades seeläbi nende arusaama EList, selle tekkest, eesmärgist ja mitmekesisusest;
  • edendavad kodanike ja esindusühenduste osalemist ja panust ELi demokraatlikusse ellu ja kodanikuühiskonda, avaldades ja vahetades arvamusi seoses kõigi ELi tegevusvaldkondadega;
  • edendavad eri riikide kodanike vahelist suhtlust, eelkõige sõpruslinnade ja linnade võrgustike kaudu. Pakuvad praktilisi kogemusi ELi ühise pärandi rikkusest ja mitmekesisusest ning aitavad teadvustada, et need on ühise tuleviku alustalad.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguse ja väärtuste programm on loodud Euroopa Komisjoni määrusega nr 2021/692. Kodanike kaasatuse ja osalemise tegevussuunda reguleerib selle määruse artikkel 5. Vaata määruse eestikeelset teksti täismahus siit.