Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss 2024. aastal

Konkursi eesmärk on toetada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust.

Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi- ja kultuuriürituste, korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt. Toetuse taotlemise eelduseks on rahvusvahelise katusorganisatsiooni otsus korraldada suurüritus Eestis.

Projekti abikõlblikkuse perioodi esitab taotleja ja otsustatakse iga taotluse korral eraldi.

Toetuse maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 25% suursündmuse kogueelarvest, millest on maha arvatud osalejate Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise transpordikulud.

Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.


Taotlus tuleb esitada vähemalt 60 kalendripäeva enne sündmuse algust kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada sündmuse kogueelarve (millest on maha arvatud osalejate Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise transpordikulud).

Vajadusel lisatakse taotlusele esindusõigust tõendav digitaalselt allkirjastatud volikiri.

Toetuste menetlemise infosüsteemi kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee


Enne taotlemist soovitame võtta ühendust konkursi koordinaatoriga, et konsulteerida suursündmuse ideed, ajakava ja toetust. Konkursi vastu on suur huvi, mistõttu soovime konsulteerimisega tagada kõigile võrdsed ja parimad võimalused toetuse saamiseks.

Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud sama aasta eelarve lõppemisest. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras.


Rahvusvahelise suuna konkursside infopäev Zoomis toimus 12. märtsil kell 15.00 ja on järelvaadatav siin:

Abivahend, kui soovite salvestusel kiiresti õige koha üles leida:

  • nõuded taotlejale (salvestusel algab selle tutvustus 0:50)
  • reisitoetuste konkurss (algab 5:17)
  • välisprojektide toetamise konkurss (algab 20:17)
  • rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss (algab 25:03)
  • taotluste menetlemise süsteemi (TMS) lühitutvustus (algab 32:12)

Korduma kippuvad küsimused

Taotluses peab olema esitatud KÜSKi toetuse kasutamise eelarve ja taotlusele peab olema lisatud sündmuse kogueelarve. Mis on nende vahe ja mis neis kindlasti olema peab?

Taotlusvormil olevas eelarves näidatakse ainult KÜSKi toetuse kasutamine. Eraldi failina lisatud kogueelarves näidatakse kogu sündmuse korraldamise eelarve – kulud kuluridade kaupa (nt. osalejate majutus, toitlustus, siseriiklik transport, ruumirent, sisseostetavad teenused jm); ning tulud tuluallikate kaupa (nt. osalustasud, kaasfinantseeringud, omafinantseering jm).

Kogueelarvest tuleb maha arvata osalejate Eestisse saabumise ja lahkumise transpordikulud.

Aruandega koos peab olema esitatud ühingu pangakonto väljavõte. Mida see täpsemalt sisaldama peab?

Pangakonto väljavõttel, mis esitatakse koos aruandega, peavad olema näha kõik sündmuse korraldamisega seotud kulud, välja-arvatud osalejate Eestisse saabumise ja lahkumise transpordikulud.

Pangakonto väljavõttel kajastuvad sündmuse kogukulud peavad võrduma sündmuse kogukuluga, mis on märgitud aruandevormil vastavasse lahtrisse. Seda seetõttu, et KÜSK saab toetada kuni 25% sündmuse kogukuludest, aruandluses peab olema sündmuse kogukulu välja toodud ja pangakonto väljavõtte alusel tõendatud. Näiteks – kui aruandes on märgitud sündmuse kogukuludeks 48 000 eurot, millest 12 000 eurot on kasutatud KÜSK toetust, siis pangakonto väljavõte peab kajastama sündmusega seotud kulusid 48 000 euro mahus (millest 12 000 euro mahus kulusid on tehtud KÜSKi toetusest).

Aruandevormil olevasse kulutabelisse lisatakse kõik KÜSKi toetusest tehtud kulud. Kuluridadele märgitakse juurde arve number ja teenusepakkuja nimi. Pangakonto väljavõttelt peavad olema need kulud leitavad.

Mida peab arvestama kaasfinantseeringute osas?

On igati lubatud, et sündmuse korraldamisel kasutate mitmeid kaasfinantseeringuid. Kaasfinantseeringute puhul peab eelarvet koostades ja järgides veenduma, et te ei ole planeerinud ühe kulu katmiseks kasutada erinevaid vahendeid – kulud, mille katteks on toetust saadud teistest vahenditest, ei ole abikõlblikud.

Millisel juhul on taotlusele vaja lisada volikiri?

Taotlusele on volikiri vaja lisada siis, kui ühingu juhatusel on jagatud esindusõigus ehk juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut ühiselt – näiteks on juhatuses kaks juhatuse liiget ning nad on esindusõiguslikud ainult koos (seda saab iga ühingu puhul kontrollida E-Äriregistrist plokist “Esindusõigused”).

Sellisel juhul on õigus taotlus esitada kas:

a) esindusõiguslikel juhatuse liikmetel koos;

b) volitatud isikul, keda on volitanud esindusõiguslikud juhatuse liikmed koos.

Taotlust saab esitada üks inimene, seega tuleb taotlusele jagatud esindusõiguse puhul lisada volikiri milles kõik jagatud esindusõigusega isikud (ülaloleva näite puhul siis kaks juhatuse liiget) on andnud õiguse taotluse esitanud isikule üksi taotlust esitada.

Kui ühingul ei ole sellist erisust ehk ühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige siis eraldi volikirja vaja ei ole. Kui taotluse esitajaks TMSis on keegi teine kui juhatuse liige, saab iga juhatuse liige TMSis anda volituse ning eraldi volikirja vaja ei ole.

Kuidas TMSis volitust anda leiab TMSi juhendist SIIT, leheküljelt 16.


Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;