Daphne

Võitlus vägivalla, sealhulgas soolise vägivalla vastu.

Selle valdkonna projektid:

  • ennetavad ja võitlevad kõikidel tasanditel soolise vägivalla ja naistevastase vägivalla ning perevägivalla vastu, edendades sealhulgas naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioonis (Istanbuli konventsioon) sätestatud standardeid;
  • ennetavad ja võitlevad laste, noorte ja teiste riskirühmade, nt LGBTQI ja puuetega inimeste vastu suunatud kõigi vägivalla vormidega;
  • toetavad ja kaitsevad kõiki otseseid ja kaudseid ohvreid, kes kannatavad peresisese vägivalla või lähisuhtes toimepandava vägivalla all, sealhulgas perevägivalla tõttu orvuks jäänud lapsi. Toetavad ja tagavad samal tasemel kaitse soolise võrdõiguslikkuse ohvritele Euroopa Liidu üleselt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguse ja väärtuste programm on loodud Euroopa Komisjoni määrusega nr 2021/692. Daphne tegevussuunda reguleerib selle määruse artikkel 6. Vaata määruse eestikeelset teksti täismahus siit.