Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Arengueksperdid



Kogemus näitab, et need ühingud, kes on oma tegevusvõimekuste arendamiseks kaasanud spetsialisti väljastpoolt oma ühingut, on tihtipeale eesmärkide saavutamisel ja nende hindamisel olnud märgatavalt edukamad. Selleks, et oma projektiga parimate tulemusteni jõuda ja tulemuslikult organisatsiooni tegevusvõimekust arendada, soovitamegi kaasata projekti elluviimisesse arengueksperte, mentoreid, kes saavad olla abiks oma teadmiste ja oskustega nii projekti kestel mõne tegevuse sisulisel nõustamisel kui hiljem projekti tulemuste mõõtmisel. Lisaks tegevusvõimekuse arendamisele aitavad nad läbi mõelda, kuidas laiemas pildis ühe või teise tegevuse läbiviimine ja suutlikkuse kasvatamine ühingut oma eesmärkideni lähemale viib. 

 
INFO KÜSKist TOETUSE TAOTLEJALE
 
Pakume omalt poolt valiku erinevates valdkondades pädevatest ekspertidest, kellel on varasemaid kogemusi ja kompetentsi vabaühenduste nõustamisel. Soovi korral võite loomulikult kaasata ka teisi nõustajaid, kuid eelnevalt veenduge kindlasti nende kompetentsides. Kui projekti jooksul kaasatava eksperdi vajadus on on KÜSKile esitatud projektis hästi põhjendatud ning tema roll selgelt kirjeldatud, siis on KÜSKil võimalik tema kaasamisega seonduvad kulud konkreetse projekti raames katta. Soovitud eksperdiga peab iga taotleja ise ühendust võtma ja tema sobivuses veenduma. Temaga tuleb sõlmida üksikasjalik töövõtuleping, kus on konkreetselt kirjas tema roll, töö maht ja tulemused.
 
Soovitame eksperdiga ühendust võtta juba projekti ettevalmistamise ajal, näiteks pärast arenguvajaduste analüüsi tegemist. Nõnda on ekspertkaasatud teie arengusse kohe algusest peale ja oskab hiljem aidata teil paremini ka tulemusi ja mõju analüüsida.

NB! Kui soovite abi oma arenguvajaduste analüüsi tegemisel võiprojekti kirjutamisel, siis on mõistlik küsidatasuta nõu hoopis maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt

 
OLED MÕNE ALA ASJATUNDJA JA TAHAD ÜHINGUID SELLES NÕUSTADA?



Oleme nüüdseks juba mitu aastat suunanud vabaühendusi valima välja ja kaasama oma projektidesse eksperte erinevate arenguaspektide edendamiseks. Selle ajaga on kümned ühingud seda võimalust ka ära kasutanud, tellides nii pikemaaegset mentorlust kui ka üksikuid koolitusi.

Oleme praegu uuendamas andmebaasi ning ka sinul, kes sa tegeled ühingute nõustamisega, on võimalik enda pädevusi ja nõustamisteenuseid teiste kõrval reklaamida. Selleks tuleks täita ära ankeet, kus kirjeldad enda pädevusi, viimati nõustatud organisatsioone ning tulemusi, kuhu olete jõudnud. Lisaks ankeedi täitmisele tuleks saata ka 2-3 ühingu soovituskiri aadressile kysk@kysk.ee

Soovime Sinult, et oleksid valmis panustama vabaühenduste konkreetsete võimekuste arendamisse, näiteks inimeste kaasamise, kommunikatsiooni-, juhtimis-, finantsoskustesse jne. Lisaks sellele peaksid aitama ühinguid ka laiema pildi nägemises ja hindamises - kuidas ühe või teise suutlikkuse arendamine neid oma põhikirjalistele eesmärkidele lähemale viib.

Korraga võid olla mentoriks nii ühele kui mitmele ühingule. Ole valmis, kui ühingu eestvedaja või projektijuht soovib Sind kaasata juba enne projekti esitamist, et Sinuga koos läbi arutada õiged tegevused oma võimekuse tõstmiseks. Samuti loodame, et oled valmis projekti jooksul temaga mõned korrad maha istuma tema arengu hindamiseks ja tulevikuplaanide tegemiseks.  Töö hinnas lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Vaatame jooksvalt saabunud avaldused üle, hindame Sinu kompetentse ja eelnevaid kogemusi ning sobivusel lisame Sinu andmed loendisse.




Lisainfo:
 
     Katriin Pannal
     Koordinaator

     656 0469; 5165 825
     Katriin.Pannal[ät]kysk.ee