Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Arendame 24 ühingu majanduslikku jätkusuutlikkust ligi 300 000 euroga

26.07.2017


KÜSK toetab vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arendamise taotlusvoorus 24 ühingu projekte kokku 294 518,03 euroga.

82 ühingut esitasid taotlusvooru oma projekti, millega sooviti ühel või teisel moel arendada välja toekamat finantssüsteemi oma organisatsiooni eesmärkide nimel edukamalt tegutsemiseks. Esitatud taotlustest vastasid 72 tehnilistele nõuetele ning läksid hindamisekspertidele hindamiseks ja pingeritta seadmiseks. Toetust andsime 13 piirkondlikult ja 11 üleriigiliselt tegutsevale ühingule kogusummas vastavalt 146 990,91 eurot ja 147 527,12 eurot.

Projektide tase oli seekordses taotlusvoorus hea. Rõõm on tõdeda, et ühingud suutsid enamasti konkreetselt paika panna, kuidas majandusliku heaolu tõstmiseks planeeritud tegevused organisatsiooni arengule suuremas plaanis kaasa aitavad. Peamised puudujäägid seisnesid aga tulemuste jätkusuutlikkuse kehvasti läbimõtlemises ning sageli olid ka eesmärgid liiga laialivalguvalt sõnastatud.

24 toetust saanud projekti hulgas on levinumaks fookuseks teenuste arendamine, kuid leidub ka ühinguid, kes on pidanud vajalikuks näiteks annetuste kogumise süsteemi parendamist või soovivad oma rahaasjadele koos eksperdi abiga strateegilisemalt otsa vaadata. Samuti tahavad mitmed ühingud kasutada targasti ära oma liikmete teadmistepagasit ja rakendada neid oma ühingule omatulu teenimiseks, pakkudes erinevaid koolitusprogramme.

Kõikide toetatud projektide ja ühingutega on võimalik täpsemalt tutvuda: www.kysk.ee/toetatud-projektid

Palju õnne ja innukat tegutsemist kõigile 24 ühingule!


Lisainfo: Katriin Pannal, 5165 825, katriin@kysk.ee