Keskkonnaõiguse Keskus

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Kui Keskkonnaõiguse Keskus 10 aastat tagasi tegevust alustas, olid keskkonnateemad ühiskonnas praegusest märksa tagasihoidlikuma tähelepanu all, ent mitte olematud. Vaikselt hakkas esile kerkima üha enam olukordi, mille lahendamiseks olid hädavajalikud õigusalased teadmised. Kõige enam läks neid tarvis üksikutel kodanikel ja kogukondadel, ent teadmisi keskkonnaõigusest ja selle rakendamisest nappis ka ametnikel. Tühimik laiutas ka seal, kus oli võimalus seista keskkonnaga seotud avalike huvide eest seadusloomes ja poliitika kujundamises. Kümne aasta möödudes hinnatakse looduskeskkonda puudutavate otsuste mõjusid üha paremini, erinevaid huve otsuste tegemisel kaalutakse põhjalikumalt-korrektsemalt ning otsused tervikuna on tasakaalukamad. Samuti on seadustes paremad tagatised selleks, et inimesed saaksid kaasa rääkida ja otsuseid mõjutada. Suur osa sellest muutusest on just KÕKi eduka töö tulemus. KÕKi võimekuse kasvust ja jätkusuutlikkusest räägib ka viimastel aastatel kasvanud meeskond ja klientide-koostööpartnerite arv ning fakt, et üha suurem osa nende tegevuseks vajalikest vahenditest tuleb sotsiaalsest ettevõtlusest. Viimane annab suurema vabaduse ja sõltumatuse, mis tähendab, et organisatsioon ei sõltu enam nii palju üksikutest projektirahastajatest kui varem. Ühtlasi püüab KÕK enda tegevuste mõju varasemast läbimõelduma kommunikatsiooni abil järjest suurendada.

www.k6k.ee