KÜSK otsustas 2022. aastal toetada 5 vabakonna suursündmust

Priit Põiklik
14. veebr. 2022


Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkursile laekus 2022. aastaks 14 taotlust.

Taotleti kokku 369 700 eurot.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas toetada 5 vabaühendust summas 100 000 eurot.

Toetuse saavad:

  • MTÜ Eesti külaliikumine Kodukant

Maapäev 2022 – maapiirkondade vabaühenduste suurfoorum

6.-7. august 2022

Maapäeva eesmärk on toetada maakogukondades tegutsevate vabaühenduste võimekust kujundada oma elukeskkonda, pidada tulemuslikku dialoogi kohalike omavalitsustega ning anda selleks neile häid eeskujusid, praktikaid ja tööriistu. Maapäeva otseseks sihtgrupiks on Eesti maapiirkonnas toimetavad kogukondlikud vabaühendused ehk külaseltsid ning muud kohalikul tasandil tegutsevad ühendused, kogukonnad ja võrgustikud. Eelkõige on fookuses viimase paari aasta jooksul loodud uued kogukondlikud ühendused, kes on toonud traditsioonilise teemade ja koostöö tegemise viiside kõrvale uusi ja rikastavaid käsitlusi.

KÜSKi toetus eurodes 20 000.

  • MTÜ Lifeskills

VNEformat ehk kogemusõppepäevad venekeelsete vabaühendustele.

20.-23. oktoober 2022

VNEformadi eesmärk on avalikes huvides tegutsevate venekeelsete vabaühenduste suurenenud võimalused ja oskused omavahelise efektiivse, loova, tugeva ning usaldusväärse koostöö arendamisel organisatsiooni tegevusvõimekuse ning mõju tõstmiseks läbi võrgustumise ning omavahel kogemuste vahetamisel.

VNEformat ehk kogemusõppepäevad on venekeelsetele vabaühendustele.

KÜSKi toetus eurodes 18 000.

  • MTÜ Arvamusfestival

Arvamusfestival 10

12.-13. august 2022

Arvamusfestival panustab tugevamasse osalusdemokraatlikku kultuuri ja suuremasse

kodanikuteadlikkusse, kaasates sadu vabaühendusi ja kümneid tuhandeid inimesi teadmiste põhisesse ja

kultuursesse avalikku arutellu, kujundades üheskoos kaasavalt ja uuenduslikult poliitikat ning võimestades vabaühendusi ja nendevahelist koostööd.

Sihtgrupid: Ideid esitavad ja arutelusid korraldavad vabaühendused; Osalejad ja järelkuulajad; Noored; Poliitikakujundajad; Meedia.

KÜSKi toetus eurodes 20 000.

  • SA Eestimaa looduse fond

Teeme Ära talgupäev 2022

7.mai 2022

Teeme Ära talgupäeva eesmärk on panustada Eesti kodanikuühiskonna arengusse, kasvatades eestimaalaste ettevõtlikkust, tugevdades kohalikke kogukondi ja toetades nende aktiivsuse suurenemist ning kogukonnaliidrite kujunemist.

KÜSKi toetus eurodes 38 000

  • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ

Sotsiaalse ettevõtluse suursündmus Impact Day 2022

7. oktoober 2022

Sündmuse eesmärgid: Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni areng on koostöös valdkonna ökosüsteemi ehk tegevuskeskkonna osapooltega viidud uuele tasemele. Sotsiaalseid ettevõtteid on võimendatud ja ühiskonna teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest on tõusnud.

Sihtgrupid:

•             Sotsiaalsed ettevõtted (OÜ, SA, MTÜ) ja ettevõtjad – sündmuse eesmärk on aidata kaasa sotsiaalsete ettevõtjate arengule, pakkudes võimalust saada osa praktilistest töötubadest, koolitustest, paneelidest ning tulla enda tegemisi (teenuseid, tooteid jms) esitlema.

•             Elanikud vanuses 25-45, kes on teadlikud sotsiaalsest ettevõtlusest.

•             Elanikud vanuses 25-45, kes pole veel teadlikud sotsiaalsest ettevõtlusest.

KÜSKi toetus eurodes 4000.

Kerstin Rei

Koordinaator

  • Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor
  • Kogukonna eestvedaja stipendium
  • Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor
  • Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas
  • Arenguekspertide koordineerimine