Rahvastikuminister Riina Solman uuendas KÜSKi nõukogu

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
27. veebr. 2020


Minister määras oma käskkirjaga KÜSKi nõukogu uuteks liikmeteks Aage Õunapi, Avo Üpruse, Irene Käosaare ja Viljam Borissenko. Täna, 27. veebruaril, toimub nõukogu uuendatud koosseisu esimene koosolek, millel valitakse nõukogu esimees.

Aage Õunap töötab MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendina ja SA Pere Sihtasutuse juhatuse liikmena. Aage on nelja lapse emana üks perekaardi programmi Eestisse tooja ja juurutaja, mille alusel lasterikkad pered saavad erinevatelt ettevõtetelt soodust.  Näen, et Aage saab tuua nõukogusse ettevõtetega koostöö, võrgustikutöö üles ehitamise ja organisatsiooni arendamise kompetentse. Aage elab Viljandis ja saab aidata KÜSKil Viljandis kohaneda. 

Avo Üprus on EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA ning Ühiskonnatöö SA juhataja. Avol on pikaaegne kogemus vabatahtlikus tegevuses, sotsiaalses ettevõtluses ja rahvusvahelises koostöös. Ta on ka tuntud Harkujärve küla kogukonna arendamisel ning aitab nõukogusse tuua usuliste ühenduste häält. Lisaks esindab Avo KÜSKiga seotud mälu – ta on olnud kunagise regionaalministri Siim Kiisleri nõunikuna KÜSKi sünni ja arengu kõrval seisnud. 

Irene Käosaar töötab Integratsiooni Sihtasutuse juhatajana ning tegutseb mitmes vabaühenduses – ta on Eesti Lastekaitse Liidu vanematekogu liige, Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogu aseesimees ning liige Pärandkoosluste Kaitse Ühingus ja Liivi Sõprade Seltsis. Irene on ekspert Ida-Virumaa ja muukeelsete elanike ühiskondliku aktiivsuse suurendamise küsimustes ning tal on kogemus ka asutuse kolimisega. 

Viljam Borissenko on Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige ja koostöö koordinaator. Ta on alustanud oma tegevust kodanikuühiskonnas vabaühenduse teenuse tarbijana, kuid kasvanud vabaühenduse eestvedajaks, kes täna juhib sõltuvushaigustest vabanemiseks rajatud rehabiliteerimisteenuseid pakkuva võrgustiku katuseorganisatsiooni. Viljam on tugev võrgustikutöö arendamisel ning MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliikme ja pikaaegse juhina aitab KÜSKi nõukogusse tuua ka kliendikeskset vaadet. 

​Lisaks neljale vabaühenduste esindajale on nõukogus ka kolm riigi esindajat – Siseministeeriumi esindaja Raivo Küüt, Rahandusministeeriumi esindaja Eha Paas, kolmanda riigi esindaja nimetab minister hiljem.