Tänavusel arvamusfestivalil arutletakse kogukondade rolli üle

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
1. juuli 2021


Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on arvamusfestivali toetaja. Lisaks korraldab KÜSK festivalil ka arutelu kogukondade rolli üle. Arvamusfestival toimub tänavu 13.-14. augustini Paides.

Festivali teisel päeval, laupäeval, 14. augustil kell 18 toimuv arutelu on pealkirjastatud: “Kui me räägime kogukondadest, siis kellest või millest me räägime?” Arutelu on festivali territooriumi n-ö kogukonnaalal.

Miks me sel teemal inimesi arutlema kutsuma?

Viimastel aastakümnetel on huvi kogukondade vastu märgatavalt kasvanud. Kogukondadele on seatud mitmeid rolle, alates vahetu elukeskkonna kujundamisest demokraatia edendamiseni ühiskonnas. Kogukondade maastik on aga mitmekesine, ning ühtset arusaama sellest, mida me sõna “kogukond” all mõistame, ei ole.

Arutame koos, mis on kogukonna roll nii oma liikmete kui ühiskonna jaoks ning mis see peaks olema? Kuidas kogukonnad kujunevad, kas ja kes neid saab luua? Millised on tugevad kogukonnad?

Elulised lood ja inspireerivad näited toovad meieni neli erinäolise kogukonna esindajat. Kuulajaskond on oodatud arutelus läbivalt kaasa rääkima.

Praeguste plaanide järgi arutlevad kogukondade teemal:

  • Kertu Birgit Anton (Fridays For Future Eesti);
  • Monika Rogenbaum (Taheva Valla Külade Selts);
  • Peeter Vihma (Tallinna Asumiseltside Liit);
  • Raoul Raidna (Lille Asumiselts MTÜ tuleohutuse ja vabatahtliku pääste eestvedaja).

Arutelu veab SA Domus Dorpatensise tegevjuht Martin Noorkõiv.

Kutsume kuulama, kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema! Arutelu tõlgitakse viipekeelda, arutelust toimub ülekanne Facebookis KÜSKI lehel. Lisaks KÜSKile korraldavad laupäevasel kogukonna-alal arutelusid MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Avatud Eesti Fond ja SA Eesti Koostöö Kogu.

Tutvu kogu arvamusfestivali programmiga siin: https://arvamusfestival.ee/