Vanaajamaja

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


MTÜ Vanaajamaja on Põlvamaal Moostes toimetav ühendus, mis tegeleb Eesti maa-arhitektuuri ja traditsiooniliste ehitusvõtete uurimise, õpetamise ja tutvustamisega. Aastaringselt korraldatakse praktilisi koolitusi palkehituse, palkhoonete taastamise ja teiste traditsioonilise ehituse teemadel. Kui algselt olid ühingus toimetavad inimesed pigem hulk õhinapõhiseid mõttekaaslasi, siis mõne aasta jooksul on tehtud suur hüpe organisatsioonina. Esimeseks ületatud takistuseks oli vanade majade omanike seas teadlikkuse tõstmine nende majade hooldamisest, taastamisest ja üleüldse ühingu tegevustest. Lahenduseks mõeldi tugeva eksperdi abil läbi kogu turundus- ja teavitustöö. Selle käigus leiti Eestist ka teisi kolleege ja mõttekaaslasi erinevatest organisatsioonidest, kellega alustati tihedamat koostööd. Tänaseks on koostöövõrgustikku kaasatud ka omavalitsusi ja ettevõtjaid ning ühes Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskusega loodud veebileht www.maamaja.eu. Vanaajamaja hea töö tulemusena on oma maja taastavatel inimestel oluliselt lihtsam leida nõu ja infot,  vanad majad saavad paremini parandatud ja säilib ka Eesti traditsiooniline maa-arhitektuur.

www.vanaajamaja.ee