Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2016. a. arenguhüppe taotlusvooru analüüs

19.07.2016


Juba kolmandat aastat sügis-talvel toimunud arenguhüppe taotlusvoor on olnud KÜSKi läbi aegade populaarseim. Tuginedes oma arenguvajadustele, saavad ühingud ise öelda, milliste tegevusvaldkondade ja võimekuste arendamiseks nad kõige enam toetust vajavad.

Kuna projekte on igal aastal tulnud tublisti üle saja, on see võimaldanud vaadata ka hetkepilti ühingute arenguvajadustest üldisemalt. Tulemused ei ole küll esindusliku valimi abil laiendatavad kõikidele ühingutele, kuid teatud järeldusi saab konkreetsest voorust kaugemale vaatavalt teha küll.

Analüüsis on vaadeldud ühingute arenguvajadusi, nende väljaselgitamise oskusi ning seda, kuidas ühingud kõige selle sisekaemuse põhjal vastavaid organisatsiooni arendavaid tegevusi läbi viia ja tulevikku planeerida suudavad.

Analüüsis on tulemusi võrreldud ka 2014. aasta ning 2015. aasta sama taotlusvooru analüüsi tulemustega. (eraldi kokkuvõte nende aastate analüüsist asub siin)

2016. aasta arenguhüppe taotlusvooru analüüsi saab lugeda siit.

Mõningaid väljavõtteid järeldustest:

  • Üldiselt võib öelda, et igas arenguhüppele viimist mõjutavas aspektis on taotluste kvaliteet tõusnud, ja seda just kõige viletsamate taotluste märgatavalt väiksema osakaalu arvelt.
  • Kõrgem kvaliteet tuleneb järjest tõusvast organisatsiooni arenguvajaduste analüüsi tasemest. Osalt näitab see viimasel ajal suurel hulgal läbi viidud MTÜdele suunatud arenguprogrammide ja koolituste efektiivsust. Paljudes taotlustes oli mainitud näiteks EMSLi ja maakondlike arenduskeskuste poolt korraldatud koolitusi ja arenguprogramme, milles osalemine oli ühingu viinud parema arusaamani oma arenguvajadustest.
  • Arenguvajaduste analüüsiks kasutatakse rohkem kõiksugu erinevaid organisatsiooni analüüsi meetodeid ja mudeleid, kõige enam taotlusvooru lehel soovitatud McKinsey võimekuste hindamise tööriista.
  • Kui eelmise aasta taotluste põhjal sai erinevate analüüsitud aspektide tulemusi kokku võttes öelda, et ühingu arenguvajadustega tegelemise tähtsusest igapäevategevuste kõrval on üha enam aru saadud, kuid praktikas ei osata veel selgeid arenguhüppeid planeerida, siis sel aastal on need planeerimise oskusedki juba rohkem järgi jõudnud.

Lisainfo: 
Martin Laidla, martin@kysk.ee5867 9175