2022. aasta parimad kodanikuühiskonna edendajad maakondlikes arenduskeskustes valitud

Priit Põiklik
23. jaan. 2023


23. jaanuaril tunnustas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kolme parimat kodanikuühiskonna edendajat maakondlike arenduskeskuste võrgustikus (MAK). 15 maakondliku arenduskeskuse hulgas valiti parimaks Võrumaa arenduskeskus, aasta kolleegiks Harjumaa vabaühenduste konsultant Külli Vollmer ja parimaks vabaühenduste nõustajaks Narva konsultant Tatjana Zamorskaja.

Külli Vollmer

Aasta kolleegi Külli Vollmer tunnustamise aluseks oli tema enda kolleegide poolt antud hääled ja iseloomustus ning põhjendused, miks just tema on tunnustamist väärt.

Külli on ääretult sümpaatne ja teda peetakse autoriteediks. Külliga saab alati suhelda ning temalt saab kindlat nõu, mis on praktikas järgi katsetatud. Külli on suure kogemustepagasiga ning suure kontaktide võrgustikuga. Külli julgeb alati oma arvamust avaldada ning otse, ausalt oma mõtteid välja ütelda. Külli on kogenud kolleeg, kes alati abistab ja annab nõu. Ta esindab konsultante erinevates võrgustikes ning kaitseb konsultantide huve ja avaldab ühist arvamust.

Aasta kolleegi nominentideks olid lisaks Külli Vollmerile veel Tartumaa vabaühenduste konsultant Kadri Pau ja sama töö tegija Saaremaal Hanna Saar.

Kodanikuühiskonna aasta edendaja MAK võrgustikus on see arenduskeskus, kellel on ette näidata ekstra panus vabakonna arendamisse, kuhu on panustanud kogu arenduskeskuse kollektiiv. Sel korral valiti selleks Võrumaa arenduskeskus.

Võrumaa arenduskeskus asub Võru linnas aadressil Jüri 12

KÜSKil on Võrumaa arenduskeskusega olnud väga hea koostöö. Tegevus, mis on ületanud Võru maakonna piirid – “Vunki mano” – on toimunud 6 korda, järgmine juba 2023. aasta oktoobris. 2018. aastal viidi Võrumaal Vastseliinas läbi esimene “Vunki mano” arendusfestival. Võru maakond oli Eestis esimene, kes koostöös kogukondade, omavalitsuste ja ettevõtjatega läbi loometalgute ühiskondlikele probleemidele lahendusi otsib.

Välja on kujunenud oma “Vunki Mano” metoodika. Sageli arvatakse, et muutuste juhtimine on vaid poliitikute ja ametnike pärusmaa. “Vunki mano” loometalgute eesmärk on näidata, et tõelised muutused kohalikus elus toimuvad koostöös omavalitsuse ja meie oma inimestega.

Näiteks on loometalgutel otsitud lahendusi kohaliku kultuuri ja traditsioonide säilitamiseks. Samas on algatused käsitlenud ka tervise ja jätkusuutliku keskkonna küsimusi. Ettevalmistav seminar 2022. aastal näitas, et enim kõnetavatest teemadest on noorte kaasamine ja noortele kohalikus elus osalemiseks sobivate platvormide väljatöötamine.

“Vunki mano” loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises.

Loometalgute eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine, probleemide lahendamisse erinevate osapoolte kaasamine, uute ideede genereerimine, lahenduste leidmine jne.

Võru maakonna loometalgud on tunnustatud sündmus, millest on aastate jooksul osa võtnud üle 50 idee, ligi 500 osalejat ning loometalgute algatust on rakendatud Võru maakonna eeskujul mitmetes teistes Eesti maakondades.

Tatjana Zamorskaja

Aasta parim vabaühenduste nõustaja MAK võrgustikus on auhind, mille saab konsultant kliendirahulolu küsitluse tulemuste põhjal. Sel aastal osutus parimaks Tatjana Zamorskaja.

Nominendid olid ka Aet Arula-Piir Valgamaalt ja Katrin Volman (praeguseks töölt lahkunud vabaühenduste nõustaja Võrumaalt)