Avanes mahukas taotlusvoor vabaühendustele, et edendada EL põhiõiguste hartas põhistatud inimõiguste kaitset

Priit Põiklik
23. apr. 2024


Teisipäeval, 23. aprillil avanenes Euroopa Liidu toetusmeede, mis aitab vabaühendustel koostöös õiguskaitseasutustega suurendada teadlikkust EL põhiõiguste hartast, mis on liidu põhiväärtuste nagu inimväärikus, vabadus, võrdsus ja solidaarsus kandja ja kaitsja.

Toetusi jaotatakse Euroopa Komisjoni Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi raames.

Taotlusvooru kogumaht on 16 miljonit eurot ja see on jaotatud viie alateema vahel:

  • üldine teadlikkus EL põhiõiguste hartast;
  • vabaühenduste huvikaitse;
  • õiguskaitse kättesaadavus ja strateegiline hagelemine;
  • vaenukõnede ja vaenukuritegude vastu võitlemine;
  • rikkumisest teavitavate isikute kaitse.

Nende teemade hulka kuulub näiteks õigusalase kaitse kättesaadavuse lahendamine. Voorus taotletava raha abil ei saa katta kohtukulusid, küll aga saavad vabaühendused koostöös õiguskaitseinstitutsioonidega (õiguskantsler, ministeeriumid, võrdse kohtlemise institutsioonid jt) suurendada teadlikkust sellest, millist kaitset on võimalik EL hartast tulenevalt kasutada ja rakendada. Samuti toetatakse projekte, mis võimaldavad kellegi õiguste rikkumisest ohutult ja diskreetselt teatada.

Selles taotlusvoorus saab toetust taotleda vabaühendus, kuid oodatakse koostööd õiguskaitsega tegelevate institutsioonidega. Projekti eelarve peab olema vähemalt 75 000 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 18.09.2024.

Lisainfot toetusmeetme kohta eesti keeles saab lugeda siit.

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine

Marju Mäger

koordinaator

  • NULA inkubaatori koordineerimine;
  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine