69 projekti said koostöövõrgustike taotlusvoorust edasi, 14 langesid välja

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
15. juuni 2015


Koostöövõrgustike taotlusvooru saadeti meile 2. juuniks ühtekokku 83 projekti. Nüüdseks oleme kõigi nende vormistusliku poole ja vooru tingimustele vastavuse üle kontrollinud ning saame 69 projekti saata edasi meie hindamisekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Tehnilise hindamise käigus vaatasime üle, kas taotlused ja taotlevad ühingud vastasid vooru tingimustele ning kas kõik nõutud dokumendid olid korrektselt täidetud. Tehnilised väljalangemise põhjused olid samad, mida iga vooru puhul ette tuleb – kiirustamisest tulenevad lohakusvead dokumentide täitmise ja saatmise juures, puudused kodulehtedel oma ühingu kohta info avaldamises ja tingimustele mittevastavad punktid ühingute põhikirjades.

Paneme siinkohal jällegi taotlejatele südamele, et te toetuse andmise tingimustel hoolikamalt silma peal hoiaksite, julgelt oma küsimustega eelnevalt KÜSKi poole pöörduksite ja mis kõige tähtsam, seda kõike aegsasti teeksite.

Koostöövõrgustike taotlusvoorus jäi sõelale 69 projekti, mis soovivad kokku toetust 981 774,90 eurot. Toetust saame aga anda ainult 225 000 euro ulatuses, seega 15-20 koostöövõrgustiku arendamiseks ja loomiseks. Millised projektid toetust saavad, selgub juuli lõpus, kui hindamiseksperdid on oma töö ära teinud.

Kaardi pealt on näha, kust need 83 projekti meile saadeti:

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: mariliis@kysk.ee