Ära maga maha! Impact Day juba 7. oktoobril

Impact Day on Baltikumi suurim mõju ja jätkusuutlikkuse festival – kokku tulevad inimesed, kes soovivad luua maailmasse positiivset mõju. Sealt leiad uued mõttekaaslased, värsked ideed ja teadmised, kuidas oma sõnade ja tegudega veel kaugemale jõuda.

Miks osaleda?

Impact Day 2022 pakub sulle võimalust eemalduda kriisidest ning näha lahendusi ja lootuskiiri tulevikuks. Saad ammutada inspiratsiooni nendelt, kes igapäevaselt töötavad kirega, et siin maailmas positiivset mõju luua.

Ole osa sarnaselt mõtlevatest inimestest

Enam ei pea tundma end üksiku muretseja ning lahendust soovijana – oled üritusel ümbritsetud sarnastest inimestest. Nii saad leida samade kõnetavate teemade osas kaastegutsejaid ning nendega oma kogemusi ja mõtteid jagada.

Ammuta inspiratsiooni

Pane end valmis liigutavateks lugudeks nii Eestist kui välismaalt! Kuidas üks paar näiteks annab endast maksimumi oma jalajälje vähendamiseks ning algatab heategevuslikke aktsioone? Milliseid loovaid lahendusi on tehtud laste vaimse tervise aitamiseks? Seda kõike juba 7. oktoobril.

Vaata, kes esinevad siit.

Impact Day toimub 7. oktoobril 2022 kell 10.00-22.00 Tallinnas, Põhjala tehases.

Impact Dayl esinevad valdkonna edukaimad Eesti tegijad, toimuvad erinevad praktilised töötoad, arutelud, paneelid, pitchimisvõistlused. Üritus kulmineerub meeleoluka kultuuriprogrammiga.

Osta pilet siit.

Sündmuse korraldab MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, kes sai KÜSKi toetust 4000 eurot kodanikuühiskonda arendavate suusündmuste 2022. aasta ideekorje konkursil. Sündmuse eesmärk on aidata kaasa sotsiaalsete ettevõtjate arengule, pakkudes võimalust saada osa praktilistest töötubadest, koolitustest, paneelidest ning tulla enda tegemisi (teenuseid, tooteid jms) esitlema. Sündmue järel on sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni areng koostöös valdkonna ökosüsteemi ehk tegevuskeskkonna osapooltega viidud uuele tasemele. Sotsiaalseid ettevõtteid on võimendatud ja ühiskonna teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest on tõusnud.

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline
eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev
kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille
tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja
paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.
Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.
Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

Hetkel ei ole taotlemine veel avatud, anname jooksvalt KÜSKi kodulehel teada, kui saab toetuste menetlemise infosüsteemi sisse logida.

NB! Taotlemise eelduseks on, et vabaühenduse seostab oma eesmärgid kas riiklike, maakondlike, omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade eesmärkidega.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

Tatjana Zamorskaja
📧 tatjana.zamorskaja@ivek.ee 
📞 tel 5300 6902

Nadežda Morozova
📧 nadezda.morozova@ivek.ee
📞 tel 506 7735

NB! Infoseminar taotlusvooru “Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas” tutvustamiseks

10. oktoobril kell 16:00 – 17:30 veebis. 

Infoseminarile saab end registreerida 9. oktoobrini siin.

KÜSKi nõukogu poolt kinnitatud tingimustega tutvu siin.

Toetuse info meie kodulehel on leitav siit.

Kerstin Rei

Koordinaator

SA Eesti Inimõiguste Keskuse teade

15. septembril tunnustas Eesti Inimõiguste Keskus kvaliteedimärgiga “Austame erinevusi” 49 tööandjat, kes on võtnud fookusesse mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise oma organisatsioonis. Kodanikuühiskonnna Sihtkapital sai märgise juba kolmandat korda. Esimest korda tunnustati KÜSKi märgisega 2018. aastal.

Esmakordselt pälvivad tunnustuse AFS IT Services Estonia, Breakwater Technology, CGI Eesti, Checkout Technology LTD Eesti filiaal, Compensa Life Vienna Insurance Group, VG Estonia (Coolbet), Haridus- ja Noorteamet, Lantmännen Unibake Estonia, Maxima Eesti, Primend Grupp, SA Koeru Hooldekeskus, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Viimsi vallavalitsus, Fujitsu Estonia, Interconnect Product Assembly, Transpordiamet, birkle IT, Integratsiooni Sihtasutus ning Fintech Legal Centre (TechIuris). Ühtlasi tähistatakse mitmekesisuse kokkuleppe 10. sünnipäeva ning kokkuleppega liituvad Elisa Eesti, Bolt, Rimi Eesti Food, Premier Restaurants Eesti, Itella Estonia ja Posti Messaging. Tunnustusüritus toimub kell 17 Proto Avastustehases.

„Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele.

Esmakordselt märgisega tunnustatud Viimsi vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna abivallavanem Katrin Markii ütleb, et kohalikul omavalitsusel on kohaliku elu korraldajana kogukonna hoolivamaks muutmisel juhtiv roll.

“Vallavalitsuses töötavate inimeste väärtusruumi loomulikuks osaks peab olema soov aidata kõiki inimesi hoolimata nende erisustest. See tähendab, et meie peame olema ka sisemiselt mitmekesised ja toetavad oma töötajate ning nende erisuste suhtes.”

Markii toob positiivsena välja selle, et Viimsi vald on selle märgisega eeskujuks nii vallas tegutsevatele tööandjatele kui ka teistele kohalikele omavalitsustele: “Meil on suur au olla esimene kohalik omavalitsus, kes selle märgise saab.”

“Erineva taustaga töötajad toovad endaga kaasa rohkem teadmisi, oskusi, kogemusi ja vaatenurki ning nad leiavad paremaid lahendusi,” toob välja Kaubamaja AS’i teenindus- ja personalidirektor Piret Mårtensson. “Kaubamajas töötavad erinevad põlvkonnad, mehed-naised, erinevad rahvused ja erivajadustega inimesed, kes on loova ja konkurentsivõimelise Kaubamaja vundamendiks.” Mårtensson rõhutab, et mitmekesisuse väärtuste elluviimisel on kõige olulisem tippjuhtkonna ja tegevjuhi toetus ja see ei saa olla ainult personaliosakonna projekt.

“Kaubamajas on mitmekesisuse üks olulisemaid kõneisikuid ja eestvedajaid meie tegevjuht. Juhtide isiklik eeskuju on äärmiselt oluline, et mitmekesisuse väärtused hakkaksid ettevõttes kõlama ja jõuaksid kõikide inimesteni.”

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud sotsiaalministeerium. Märgis kehtib kaks aastat ja tänavu antakse seda välja kolmandat korda. Tunnustusüritusel õnnitleme nii esimest korda märgise pälvinud organisatsioone kui ka kõiki neid, kes pikendasid märgist järgmiseks perioodiks.

Teist või kolmandat korda pälvisid märgise:

ADM Interactive
Advokaadibüroo LMP
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Eesti Töötukassa
Ellex Raidla Advokaadibüroo
Enics
Estanc
HAVI Logistics
Häirekeskus
IPF Digital
Kaubamaja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Koduekstra
Manpower Eesti
Nordea Bank Abp Eesti filiaal
Pipedrive
Playtech Estonia
Prisma Peremarket
SEB Pank
SOL Baltics
Sotsiaalministeerium
Stell Eesti
Swedbank
Telia Eesti
Tieto Estonia
Tööinspektsioon
Vabaühenduste Liit
Vanalinna Ehitus
Via 3L

Noored kohtumisel ametis oleva välisministriga

Sel suvel sai esmakordselt teoks programm, mille kaudu väliseesti noored, olgu kas idast või läänest, said meie riigi toel läbida erialase praktika Eestis. Augusti lõpus kohtusid noored Tallinnas välisministeeriumis, et stipendiumiprogrammist kõnelda ning anda tagasisidet.

Noored stipendiaadid kohtusid välisministriga ning rääkisid oma muljetest praktika tegemise käigus. Lisaks kohtuti ka integratsiooni sihtasutuse esindajatega ning rahvuskaaslased said otse sealse nõustamisteenuse valdkonnajuhilt Kätlin Kõverikult uurida nii eesti keele õppe kui muude pakutavate teenuste kohta.

Välisministeeriumis toimunud kohtumisel oli olulisim siiski noorte enda lugude kuulamine ja kogemusvahetus. Rahvuskaaslased, kellele stipendiumiprogramm oli suunatud, on Eestist ära olnud vähemalt 5 aastat või pole siin üldse elanud.

Huvitav oli kuulda, kuidas nad oma sidemed Eestiga soojas hoiavad ning millise riigi, rahva ja keele kaudu ennast identifitseerivad. Praktikat olid rahvusvkaaslastest noored tulnud tegema Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest, Lõuna-Aafrikast, Hollandist, Tšiilist, Saksamaalt, Austriast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Portugalist, Vene Föderatsioonist ja Soomest. Praktikakohtadeks olid nii Eesti riigiasutused, eraettevõtted kui vabaühendused.

KÜSKi ja välisministeeriumi koostöös korraldatud stipendiumiprogramm sai teoks käesoleval aastal esimest korda ning kohtumine stipendiaatidega kinnitas, et Eesti on tõepoolest suur – välismaal elab erinevatel hinnangutel 150 000 kuni 200 000 eestlast või Eestiga tihedalt seotud inimest, mis on ligi 15% kogu eestlaskonnast (https://diasporaa.ee/).

Stipendiumiprogrammist loe lähemalt siit: www.kysk.ee/rks22

Vabaühenduste Liidu hallatav vabatahtlike värav https://vabatahtlikud.ee on nüüd uuenenud ja seal leiab palju uusi võimalusi! Otsid vabatahtlikke või oled vabatahtlik ja tahad ise või kolleegidega panustada? Vabatahtlike väravast leiad kõik mis vaja!

Uuenenud väravas saab organisatsiooni kontol muuta ja kopeerida vanu kuulutusi, luua keskkonnas vabatahtlike andmebaasi ja tellida oma kuulutusele inglise ja/või venekeelse tõlke ja palju muudki.

Vaata ja proovi ise järele: https://vabatahtlikud.ee

Tähtaeg: 19. september 2022

Kas Sind huvitab kuidas aidata kaasa muutustele ja luua kaasavaid kogukondi läbi avaliku halduse? Kas sul on avatud meelt ja pühendumust leidmaks uusi perspektiive?

Kui vastus on selge “Jah” neile küsimustele, siis taotle liitumist Public Policy New Voices ülemaailmse seminari teise lennuga, millele on aluse pannud Salzburg Global Seminar ja Walt Disney Company.

2021. aastal käivitatud dünaamiline aastapikkune stipendiumiprogramm on pakkunud muutuste juhtidele võimalusi oma võimekuse kasvatamiseks virtuaalsete ja isiklike kohtumiste-, vastastikuste õppimise-, mentorluse-, võrgustike loomise- ja praktikavõimaluste kaudu.

Kandideerige avaliku halduse ja muutuste juhtimise programmi.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on riigi sihtasutus, mille eesmärk on panustada vabakonna arengusse.

Euroopa Komisjoni rahastatud „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtusi ning avatud, demokraatliku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Sobid nimetatud programmi koordinaatoriks, kui tunned huvi teemade vastu nagu võrdõiguslikkus, võitlus vägivallaga, kodanike kaasamine ja osalus ning Sinu väärtusteks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning kui soovid panustada vabaühenduste arengusse, oled valmis korraldama sündmusi ja valmis toetama vabaühendusi, kes soovivad teha rahvusvahelist koostööd.


Peamised tööülesanded:

 • teavitada avalikkust “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” rahataotluse voorudest ja nende tähtaegadest;
 • programmi taotlusvoorude tutvustamine infoüritustel ja taotlejate nõustamine;
 • kontaktpunkti taotluste ja aruannete koostamine ning kokkuvõtete tegemine taotlusvoorude tulemustest ja mõjust.

Sobid hästi ametisse, kui:

 • tunned huvi teemade vastu nagu võrdõiguslikkus, võitlus vägivallaga, kodanike kaasamine ja osalus ning Sinu väärtusteks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine.
 • omad kõrgharidust;
 • Sul on väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas/ C1 tase:
 • omad kogemust EL-i poolt rahastatud projektide ja aruannete koostamisel;
 • Sul on väga head suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskused;
 • Sind iseloomustab tugev algatusvõime ja hea iseseisva töö oskus.

KÜSK pakub enda poolt:

 • täistööajaga töö;
 • sõbralikku ja ühtset meeskonda ning tuge sisseelamisperioodil;
 • paindlikke töötingimusi.

KÜSK on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, väärtustab inimeste erinevusi ning peab oluliseks võrdse kohtlemise põhimõtteid. Kandideeri julgelt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsusest või erivajadustest!

Ootame Sinu CVd koos vähemalt ühe soovitaja kontaktandmetega ning kaaskirja (või videot pikkusega kuni 2 minutit), milles põhjendad huvi selle töö vastu, enda sobivust KÜSKi ning sõnastad mõne mõtte, kuidas Euroopa Liidu põhiväärtusi kajastada ja avalikusele selgitada.

Palun saada need aadressile kandidaat@kysk.ee  hiljemalt 19. septembriks 2022. a.

Lisainfot töö sisu kohta annab:

Anneli Roosalu

Juhataja

Kaks päeva olulisi arutelusid, mõnusat seltskonda ja sekka ka head huumorit, et hoida koostöösuheteid ning pakkuda vabaühendustele ja kodanikuühiskonnale väärtuslikku tuge ka edaspidi. KÜSKi esindajad, maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid ja mitmed meie partnerid tulid kokku Pärnumaale Ojako puhke- ja koolituskeskusesse, et ühises ruumis õppida kriiside kogemusest ja vaadata teadlikumalt tuleviku suunas.

Arutasime ka selle üle, mis on Eesti kodanikuühiskonna roll kriisides ellujäämisel ja mida saame meie kodanikuühiskonna toetamiseks ära teha ning kuidas mitmekesisuse väärtustamisega vabakonda uusi võimalusi tuua. Mitmed head ideed ja võimalikud järgmised sammud said osalejate tulevikuplaanidesse lisatud.

Täname kõiki osalejaid ning samuti Martin A. Noorkõivu, teaduse ja kultuuri sihtasutuse Domus Dorpatensis tegevjuhti ning Helen Talalaeva, Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juhti töötubade eestvedamise eest.

Raivo Küüt, Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler, Veiko Kommusaar, Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ning, Tarmo Tüür, Eesti Looduse Fondi juhatuse esimees ja Teeme Ära talgupäeva eestvedaja pidasid maha ühe mõtlevapaneva paneeldiskussiooni.

Mida on Ukraina kriisis ette võtnud sotsiaalsed ettevõtted, aga ka vabaühendused, riigiasutused ja teadusasutused? Kuidas koostöös ja nutikalt lähenedes katsumustega veel paremini toime tulla? Kuidas saame kodanikena muutusi esile kutsuda?

Selle kõige üle arutlavad eksperdid ja praktikud reedel, 12. augustil kell 16 arvamusfestivali “Sõja ja rahu” alal pealkirja all “Kriisist külluseni – nutikalt ja üheskoos“.

Laval on sotsiaalsete ettevõtete eestvedajad 🎤 Kadri Britt Põldre (Aarete Laegas) ja 🎤 Dan Prits (Köömen), lisaks🎤 Anu Viltrop (Eesti Pagulasabi/Estonian Refugee Council), 🎤ekspert Katri-Liis Lepik (Tallinna Ülikool), riigisektori esindajana siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige 🎤 Erkki Kubber.

Arutelu korraldab KÜSK koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga.

Täpsema arutelude kava leiad aadressilt: https://arvamusfestival.ee/kava. Sündmus Facebookis: https://fb.me/e/1wtdAJLWM

Arutelu otseülekanne toimub KÜSKi Youtube’i voos ja Facebooki lehel ning Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku Facebooki lehel.

Arutelu korraldab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.

Meie eelmiste arenguhüppe voorude toetuse saajad kogunesid Tartus Lodjakojas eelmine nädal, et koguda inspiratsiooni ja vahetada kogemusi.

Osalejad said õppida ja kaasa mõelda väärtuskommunikatsiooni töötoas ning hiljem jagada oma lugusid läbi avatud ruumi meetodi. Lisaks saadi mõned kavalad mõtted, kui kuulati nii Hooandja kui ka Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi võimalustest.

Soe ja mõnus suvepäev lõppes ühise lodjasõiduga Emajõel.

Lisaks on võimalik saada ligi väärtuskommunikatsiooni slaididele siit:

Kui ka sina tahad oma vabaühenduse unistusi ellu viia, esita taotlus
Vabaühenduste 2022. aasta arenguhüppe taotlusvooru enne tähtaega 15. septembriks.

7.-8. juuni toimus Tallinnas kahepäevane rahvusvaheline seminar “Sotsiaalse innovatsiooni planeerimise elluviimise parimad praktikad”, mille raames loodi üheskoos selgust, mis on sõnapaari “sotsiaalne innovatsioon“ taga peidus ja kuidas seda ise saame rakendada ning endi kasuks tööle panna.

“Kui näed probleeme, ära mõtle, et see on kellegi teise asi, vaid püüa mõelda, kuidas kogukonnas saaks ise lahenduse välja mõelda ja koos tegeleda. Ära jää oma mulli, vaid tööta koos teistega – ainult nii saab maailma paremaks muuta. Võta aega korraks peatumiseks ja analüüsimiseks, kuidas on seni läinud, õpi vigadest ja tee vajadusel teisiti.

Seminari peaesineja oli USA-st pärit Catalyst 2030 süsteemi muutuste õppevaldkonna juhendaja doktor Debbi D. Brock, kes tutvustas sotsiaalse innovatsiooni võimalusi ning jagas USAs ja teistes välisriikides muutusi toonud nutikaid lähenemisi. Sotsiaalse ettevõtte VIVITA juht ja produtsent Mari-Liis Lind ja CareMate tegevjuht Marion Teder tutvustasid nutikaid ideid Eestist.

Teadmisi ja kogemusi jagasid KÜSKi sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomise projekti koordinaator Evelyn Valtin, Tallinna Ülikooli lektor ja doktorant Kadri Kangro. Sotsiaalse mõju strateegiate töötuba viis läbi doktor Debbi D. Brock ja ja turunduse koosloome töötuba juhendas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) juhatuse liige Erkki Kubber.

Videosalvestused

 1. sotsiaalne innovatsioon ja selle mõjusamad praktikad USA-s ja välismaal, Debbi D. Brock (Catalyst 2030), https://fb.watch/dxwQLHh1Uz/
 2. sotsiaalse innovatsiooni eesmärgid ja programmid Euroopa Liidus, Evelyn Valtin (KÜSK) ja sotsiaalne innovatsioon ja nutikate lahenduste parimad praktikad Eestis, Kadri Kangro (Tallinna Ülikool) https://fb.watch/dxwMsbeJsN/

Seminar toimus Euroopa Liidu ja siseministeeriumi poolt rahastatud Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse projekti raames ning programm viiakse ellu Balti-Ameerika Vabaduse Fondi (BAFF) rahastusel. Rohkem infot BAFF-i stipendiumide ja lektorite toetuste kohta leiate, külastades kodulehte www.balticamericanfreedomfoundation.org

    

Uue Euroopa Liidu eelarveperioodiga 2021-2027 on avanenud ja avanemas mitmed rahvusvahelised koostööprogrammid, lisaks pakuvad Eesti vabaühendustele rahvusvahelisi koostöötoetusi ka teised välisrahastajad.

Erinevates võimalustes aitab orienteeruda MTÜ Abi rahastajate veebilehekülg. Euroopa Liidu poolt rahastatava “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-i kontaktpunkt asub KÜSKis, kus pakume programmialast infot ja nõustamisteenust.

Koostöölepingu sõlmimisel välisrahastajaga paneb KÜSK jätkuvalt õla alla ja aitab vabaühenduste omafinantseeringut toetada summas kuni 10 000 eurot läbi välisprojektide toetamise konkursi.

KÜSK pakub ka teisigi rahvusvahelise koostöösuuna toetuseid – reisitoetused ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss, mille kohta saad juurde lugeda siia vajutades või kirjutades otse rahvusvahelise koostöösuuna koordinaatorile Sandra Paulusele.

Kui mõtiskled, kuidas rahvusvaheliste koostööprojektidega üldse algust teha, siis võta kindlasti ühendust KÜSKi CERV-programmi koordinaatorite või Maakondlike Arenduskeskuste konsultantidega, kes aitavad infoväljal orienteeruda ning oskavad suunata erinevate programmide raames partnereid otsima.

Tuult tiibadesse!