Aasta kodanikuks valiti MTÜ Mondo humanitaarabi ja arengukoostöö suuna juht Triinu Ossinovski

Priit Põiklik
25. nov. 2023


Triinu Ossivovski

Reedel anti välja aasta kodaniku tiitel ja kodanikupäeva aumärgid. Kodanikupäeva aumärgi said 14 inimest, kes edendavad elu erinevates paikades üle kogu Eesti. Aasta kodanikuks valiti Triinu Ossinovski, kelle juhtimisel on laiendanud MTÜ Mondo tegevus kõikjale Ukrainas. Mondo on jätkanud nii humanitaarabi osutamise, kvaliteetse hariduse toetamisega, kui ka kodude taastamise ja varjupaikade avamisega.

Kodanikupäeval, 27. novembril tõstetaks igal aastal esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti kodnaikuühiskonna arengusse.

Kodanikupäeva aumärke anti sel aastal juba 26. korda. Tänavu esitati aumärgi komisjonile 27 ettepanekut aumärgi andmiseks. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Koos tänaste tunnustuse saajatega on kokku välja antud 451 aumärki. Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal üle 21. korda.

Kodanikupäeva aumärgid 2023
Karin Leet laste lugemisoskuse arendamise ja vaimse tervise toetamise eest Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlikuna;
Andra Liibek kodanikualgatuse ja külakogukondade arendamise, edendamise ja elushoidmise eest Rapla maakonnas;
Ave Liiv aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Vähiravifondis “Kingitud Elu” ja MTÜ-s Vaikuse Lapsed;
Eha Toomsar kodanikuteadvuse silmapaistvalt hea väärtustamise eest pensionäride seas Haapsalu linnas;
Eve Breidaks aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Lõuna prefektuuri abipolitseinikuna ja Eesti Punases Ristis
Eve Orlovski pikaajalise tegevuse ja noorte mitmekesise kaasamise eest Kaitseliidus ja Naiskodukaitses;
Eve Tobias suure panuse eest Eesti elanike teadlikkuse tõstmisel elanikkonnakaitse valdkonnas ja Vääna-Jõesuu külaseltsi aktiivse juhtimise eest;
Karin Kruup Kopli 93 kogukonnakeskuse, sh kogukonnaaia, parandustöökoja ja õppemesila algatamise eest;

Kerte Juhkov kogukonnas abivajajate aitamise ja “Headuse nädala” läbiviimise eest;
Maarja-Liis Orgmets aktiivse tegevuse eest Põhja-Eesti Pimedate Ühingus;
Olga Palu märkimisväärse vabatahtliku tegevuse eest pensionärina Karksi piirkonna ühistegevuse edendamiseks ja mitmekesistamiseks;
Riho Juurik Saue vabatahtliku tuletõrjeühingu asutamise ja suurepärase eestvedamise eest;
Sergei Metlev pikaajalise abipolitseinikuna tegutsemise ning ühiskondlikus debatis lõimumise, hariduse, turvalisuse jt teemadel osalemise eest;
Siiri Visnapuu uute traditsioonide algatamise, kohalike elanike kaasamise ja nende heaolu parandamise eest Pärnamäe külavanemana.

Tunnustused andis üle siseminister. Tunnustamisüritus toimub Eesti Rahvusringhäälingu Raadioteatris.

Lauri Läänemetsa sõnul näitavad tänavused kodanikupäeva aumärgi saajad kodanikuühiskonda selle mitmekesisuses. „Aumärkidega tunnustame kohaliku elu edendajaid ning neid, kes aitavad inimesi, edendavad elanikkonnakaitset või panustavad oma kodukoha turvatundesse. Võtmesõnaks on empaatia, soov leida eneseteostust läbi teiste heaolu aitamise. Need inimesed on oma empaatiaga eeskujuks meie ühiskonnale, eriti tänastel keerulistel aegadel, sest muude murede kõrvalt võtavad nad aega, et end pühendada vabast tahtest teiste abistamisele. See teebki neist suure algustähega Kodanikud; mitte pelgalt elanikud,“ ütles Lauri.

Vahendatud siseministeeriumi teadet

Fotod: Marek Metslaid