Aasta kolleeg vabaühenduste konsultantide hulgas on Kersti Kurvits, aasta parim nõustaja on Kadri Pau ja aasta kodanikuühiskonda edendav arenduskeskus on Ida-Virumaalt

Priit Põiklik
21. veebr. 2024


Evelyn Valtin (vasakul) andis auhinnad üle. Pildil koos aasta kolleegi vabaühenduste suunal laureaadi Kersti Kurvitsaga
Kadri Pau – aasta kolleegi nominent
Kadri Pau – vabaühenduste aasta nõustaja laureaat
Anna Heinsoo – vabaühenduste aasta nõustaja nominent
Vabaühenduste aasta nõustaja MAK võrgustikus 2023 üks nominentidest Nadežda Morozova Ida-Virumaalt.
Kodanikuühiskonna aasta edendaja – Ida-Viru Ettevõtluskeskus, juhataja Pille Sööt

Nagu juba tradistiooniks saanud, toimus ka tänavu maakondlike arenduskeskuste (MAK) vabaühenduste konsultantide ja keskuste tunnustamine!

Selgusid aasta kolleeg MAK võrgustiku vabaühenduste suunal, vabaühenduste nõustaja MAK võrgustikus ja kodanikuühiskonna aasta edendaja MAK võrgustikus.

Tunnustused anti pidulikult üle MAK-võrgustiku Läänemaa SA poolt korraldatud talveseminari tunnustamissündmusel 5. veebruaril 2024. Haapsalus.

Aasta kolleeg MAK võrgustiku vabaühenduste suunal on tunnustus, mille saab konsultant, keda hindavad kõige enam tema enda kolleegid ehk teised vabaühenduste konsultandid.

Tunnustuse vabaühenduste nõustaja MAK võrgustikus saab konsultant kliendirahulolu küsitluse tulemuste põhjal.

Kodanikuühiskonna aasta edendaja MAK võrgustikus tunnustuse saab arenduskeskus.

Tunnustuse annab välja KÜSK konsultandi või paremal juhul kogu arenduskeskuse mõne erilise tegevuse või ekstrapanuse eest kodanikuühiskonna arendamisse.

Aasta kolleeg MAK võrgustiku vabaühenduste suunal 2023

Hindamise aluseks on vabaühenduste konsultantide häälte arv ja kommentaarid

Nominendid: Kersti Kurvits ja Kadri Pau

Laureaat: Kersti Kurvits

Kolleegid Kersti kohta:

„Kersti on rahulik, tasakaalukas ja kindlameelne, tohutult suure kogemusega, tark ja asjatundlik konsultant. Alati abivalmis ja rõõmsameelne, kuulab ära ja mõtleb kaasa.

Kersti sõbralik ja avatud hoiak, positiivne lähenemine probleemidele ja sõbralik loomus loovad hea õhkkonna, mis julgustab avatumalt kaasa rääkima, tegutsema ja eesmärke saavutama. Tunnustamist ja kiitust väärt!“

Kolleegid Kadri kohta:

„Kadri on eestvedaja, osaleja, ta on rahulik ja põhjalik,  tema arvamused ja ettepanekud on hästi argumenteeritud ja selgelt edasi antud. Ta on vabaühenduste konsultantide vedur, käivitaja ja innustaja.

Kadril on pikaaegsed konsultandi kogemused ja ta ei ütle kunagi ära aitamast oma kolleege.“

Vabaühenduste aasta nõustaja MAK võrgustikus 2023

Hindamise aluseks: klientide tagasisideküsitlusele vastajate arv, vastanute % ja tagasiside „jäin väga rahule“

Nominendid: Kadri Pau, Anna Heinsoo ja Nadežda Morozova

Laureaat: Kadri Pau

Kliendid Kadri kohta:

„Kadri tunneb MTÜ temaatikat, ta on väga praktiline, oskab kuulata ja süveneda. Õige inimene õige koha peal. Kogu meie tiim oli väga rahul ja räägib Kadrist ainult ülivõrretes. Ta oli äärmiselt põhjalik, sisukas, kaasamõtlev, kiiresti mõtet haarav ja seda kõike nii suure pildi kui detailide vaates.

Meil oli temaga konsulteerimisest väga palju abi ja me oleme talle väga tänulikud.“

Kliendid Anna Heinsoo kohta:

„Konsultatsioon Annaga oli täiuslik ja kvaliteetne, meeldiv ja konstruktiivne. Anna vastas kõikidele minu küsimustele ja aitas koostada arengustrateegiat. Küsin temalt hea meelega nõu ja tuge ka edaspidi.“

Kliendid Nadežda kohta:

„Nadežda Morozova on 5+. Ta on väga pädev ja sõbralik konsultant, ta aitab alati leida vastused kõikidele minu küsimustele. Olen talle väga tänulik. Konsultatsioonid on ajaliselt väga selgelt korraldatud, saan igakülgset infot ja vajalikud materjalid ka emaili teel.“

Kodanikuühiskonna aasta edendaja MAK võrgustikus 2023

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Hindamise aluseks: KÜSKi kogemus ja koostöö

„Ida-Viru Ettevõtluskeskus ühes maakonna vabaühenduste konsultantidega panustasid 2023. aastal silmapaistvalt kodanikuühiskonna arendamisse. Aktiivselt kaardistati kogukondi Ida-Virumaa kõigi 8 omavalitsusega, aidati kaasa KÜSKi maakonna vabaühenduste investeeringutoetuse taotlusvooru ja lõpusündmuse korraldamisele ning maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide 2-päevase Ida-Virumaa õppereisi edukale läbi viimisele. Ida-Viru vabaühenduste konsultandid korraldasid mitmeid olulisi sündmusi ja koolitusi, seal hulgas Ukraina põgenikele suunatud seminari MTÜ asutamise ja tegevuse rahastamise kohta ning Briti Nõukogu poolt toetatud 14 venekeelset infoseminari puudutades majandusaasta aruande koostamist, autoriõigusi, projektikirjutamist, finantsjuhtimist alustavatele juhtidele ja digiturundust.“

Suur tänu kõikidele vabaühenduste konsultantidele maakondades, kes on aasta jooksul teinud head tööd, panustanud kodanikuühiskonna arendamisse ja kelle tasuta nõustamisteenus on vabaühendustele ja kogukondadele väga vajalik ja kasulik!


Vabaühenduste konsultandid talveseminaril 2024

Evelyn Valtin

koordinaator

  • Kodanikuühiskonna mõju suurendamise ja arengu toetamise projekti spetsialist