Kümnes arenguhüppe taotlusvoor tõi kaasa rekordilise arvu projekte

Katre Tamm
28. sept. 2023


Lõppes järjekordne SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, mis oli oma toimumiskorralt juba kümnes. Taotlusvooru info sai avalikuks juuni alguses ja taotlusi sai sisestada 4.-25. septembrini 2023. Kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi kaudu laekus rekordiliselt 133 taotlust. Arenguhüppe voorust küsiti toetust kokku 3 061 315, 31 eurot. Eelmisel aastal esitati vooru 84 taotlust ja toetuse kogusumma, mida sooviti saada oli 1,9 miljonit eurot. Taotluste hulga ja nende rahalise mahu kasv eelmise aastaga võrreldes oli 1,6 korda.

Vabaühenduste arenguhüppe vooru eelarve 2023 aastal on 400 000 eurot. Maksimaalne toetuse summa, mida sai taotleda oli 25 000 eurot. Vabaühenduste omafinantseeringu protsent pidi olema vähemalt 5% kogu projekti tegevuse eelarvest. Vooru projektide tegevused pidid jääma vahemikku 01.12.2023-31.07.2025 ja tegevuste kestus pidi olema vähemalt 12 kuud. Hetkel on käimas taotluste tehniline hindamine. Lõplikud toetuse saajad selgitab sisuline hindamiskomisjon. 2023. aasta arenguhüppe toetuse saajate nimekirja avalikustab KÜSK oma koduleheküljel hiljemalt novembrikuu viimasel nädalal.

Arenguhüppe taotlusvoor on ellu kutsutud selleks, et vabaühendustel oleksid oskused, mis on vajalikud ja olulised nende eesmärkide saavutamiseks. Olgu selleks siis näiteks oma tulu teenimine või kogukondliku või valdkondliku sidususe loomine.

Arenguhüppe toetusprogrammi koordinaator on:

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor