Algab 11. arvamusfestivali ideekorje

Priit Põiklik
18. märts 2023


Arvamusfestival 2022. Foto: Jürgen Randma.

Värskenduskuuri läbinud arvamusfestival kutsub ideekorjesse osalema organisatsioone, ettevõtteid, kogukondi ja teisi kooslusi. Avalik ideekorje toimub 20. märtsist 2. aprillini. 

Ideekorjesse on oodatud kõik aruteluideed, mis käsitlevad aktuaalseid ja olulisi küsimusi, vajavad ühist mõttetööd või otsivad lahendusi erinevatele probleemidele. Võrreldes varasemate aastatega on aga nii ideekorjes kui ka festivali korralduses mitmeid uuendusi. 

“Läbi aastate on festivali populaarseimaks formaadiks olnud kaasav paneeldiskussioon ja see on korraldajatele justkui arutelu sünonüümiks saanud. Lähtudes Arvamusfestivali uuest strateegiast pöörame sel aastal erilist tähelepanu aruteluvormide mitmekesistamisele ning toome festivalile formaadid nagu akvaarium, ümberpööratud paneel, väitlus ja paljud teised. Me ei eelda, et korraldajad kõiki neid uusi formaate kohe ise oskavad ning seetõttu pakume soovijatele arutelu disainimisel ka varasemast rohkem tuge,” kommenteeris arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. 

Tema sõnul on tänase tugeva ühiskondliku polariseerumise taustal varasemast veelgi olulisem õppida eriarvamuste väljendamist nii, et kedagi ei solvata ega pisendata. “Festivaliga soovime edendada arukat ja hoolivat arutelukultuuri ning just arutlemise kaudu on võimalik jõuda parema üksteise mõistmiseni. Seetõttu ootame tänavusse ideekorjesse erilise huviga njust eid teemasid, mis vajavad laiema ringi inimeste kaasamõtlemist ning pakuvad võimalust oma mõtete väljendamiseks lisaks kutsutud ekspertidele ka teistele osalejatele,” rääkis Tammist. 

Ideekorjesse laekunud teemade puhul hinnatakse teemapüstituse olulisust ja uudsust, aruteluidee eesmärgistatust ning arutelu potentsiaalset mõju. Programmi pääsenud aruteluideed valitakse välja aprilli keskel, misjärel algab töö arutelude disainimise ja korraldamisega. Arvamusfestival toimub 11.–12. augustil Paides. Lisainfot ja ideekorje ankeedi leiab festivali koduleheküljelt www.arvamusfestival.ee/ideekorje


Vahendatud arvamusfestivali kommuniktatsiooni- ja turundusjuhi teadet

Maria Laanjärv
maria.laanjarv@arvamusfestival.ee
+372 588 17 655