Algas 2022. aasta suursündmuste ideekorje ja rahastamise konkurss

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
8. nov. 2021


Sul on idee korraldada kodanikuühiskonda edendav suursündmus 2022? 
Esita oma idee ja vii see ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel!
Väljakuulutatud konkursi raames toetame üle-eestiliste  kaasavate ja kodanikuühiskonda edendavate sündmuste algatamist ja elluviimist ning traditsiooniliste ürituste jätkumist.

Toetuse taotlemise tingimusteks on:* idee esitaja tegutseb avalikes huvides ehk tema eesmärgid või tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui oma ühingu liikmeskond;* idee esitaja on mittetulundusühing või sihtasutus, kes on idee esitamisel olnud registrisse kantud vähemalt üks aasta;* sündmuse peab toimuma ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2022;* toetussumma ülemmäär ühe sündmuse kohta on maksimaalselt 70% sündmuse kogueelarvest.
Idee ja taotluse esitamise tähtaeg on 14. detsember 2021 kell 15.00.Idee esitamiseks tuleb saata taotlusvorm digitaalselt allkirjastatuna ühingu juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt aadressile kysk@kysk.ee.Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot.
NB! Suursündmuste ideekorje konkursi kaudu ei toetata ühele valdkonnale ja ühe ühingu tegevusele keskenduvaid üritusi, nt. laulu- ja tantsupidusid, spordivõistlusi jm.


Tutvu tingimustega ja lae alla taotlusvorm KÜSKi kodulehelt: https://kysk.ee/su22

Lisainfot annab: Kerstin Rei, ☎️ 5854 5754, Kerstin.Rei@kysk.ee