Alustasime ideede kogumist kodanikuühiskonna teemaliste uuringute tellimiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
15. sept. 2014


Alustasime KÜSKis kodanikuühiskonna uuringute teemade välja selgitamist, mida järgmisel aastal avaliku pakkumise korras tellima hakkame. 

Esimese etapina ootame kõigilt vabas vormis mõtteid nende teemade kohta, mille uurimine looks selgema pildi ja aitaks kaasa nii konkreetse vabaühenduse enda, kui ka laiemalt teiste arengule. 

Uuringu idee peaks vastama lühidalt (kuni 1 lk) järgmistele küsimustele:
• Mis on uuringu teema ja eesmärk?
• Milliseid olulisi Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende uuring käsitleb ja kuidas on uuringu läbiviimine vajalik Eesti kodanikuühiskonnale üldiselt?
• Kui soovite ja ettekujutust omate, siis kirjutage, millisena te näete uuringu mahtu ning millist metoodikat peate kõige õigemaks kasutada?

Kogutud ideed analüüsib läbi ja esitab KÜSKi nõukogule otsustamiseks novembriks moodustatav töögrupp. Rohkem infot kogu uuringute tellimise protsessi ja tingimuste kohta leiab siit.

Uuringute ideid ootame hiljemalt 30. oktoobriks 2014.a kell 15.00 kas e-kirja teel aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal kas posti teel saadetuna või käsipostiga tuues aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) märksõnaga: „uuringuidee“.

Protsessi edasise käigu juures on tähtis arvestada sellega, et uuringu ideede kogumise puhul ei ole tegemist konkursi või avaliku pakkumisega. Seega peab idee esitaja silmas pidama, et juhul, kui tema ideega arvestatakse osaliselt või täielikult lõpuks uuringu tellimisel, ei ole tal mingeid eeliseid hiljem avalikul pakkumisel osalemiseks või uuringu läbiviimiseks. Seetõttu palume idee esitamisel mitte edastada detaile, mida soovitakse  autoriõigusega kaitsta.
Lisainfo:
Tarmo Treimann, e-kiri: tarmo@kysk.ee,  tel: 6560487; 53013652