Anneli Roosalu: anname 2023. aastal kodanikuühiskonnale hoogu, soovime julgust ja teotahet ning veel rohkem koostööd!

Priit Põiklik
22. veebr. 2023


2023. aastal saab KÜSKil 15 aastat asutamisest. Soovime tänavu küll pöörata tähelepanu 15 aasta jooksul tehtule, kuid olulisemaks peame muidugi suunata pilgud tulevikku. Tahame koguda ideid ja mõtteid, kuidas läbi vabaühenduste vajaduste ja unistuste headele ideedele veelgi enam tuult tiibadesse puhuda.

Soovime läbi koostöö, ühiste arutelude ja tagasiside üheskoos selgemalt sõnastada, millisena näevad tulevikus kodanikuühiskonda meie koostööpartnerid, et KÜSK saaks oma tegevusi ja toetusprogramme paremini kujundada ning sellega rohkem hoogu anda.

2023. aastal jätkuvad mitmed programmid, mida KÜSK on viinud läbi juba mitmed aastad: arenguhüppe ja arenguhüpet ettevalmistav toetusprogramm vabaühendustele, rahvusvahelise koostöö konkursid, nupukate lahenduste inkubaator, rahvuskaaslaste praktikaprogramm ja Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine jt.

KÜSK on paari viimase aasta jooksul pööranud lisaks vabaühenduste võimekuse toetamisele olulist tähelepanu kogukondade arendamisele. Kogukondade roll ühiskonnas on väga oluline. Oleme lähtuvalt Sidusa Eesti arengukava „Kogukondliku Eesti“ programmist planeerinud tegevusi kogukondade tugevdamiseks ka alanud aastal.

Aktiivsed inimesed, kes tegutsevad oma kogukonna huvides, vajavad tähelepanu ja toetust. Teist aastat järjest välja antav kogukonna eestvedaja stipendium on saanud head tagasisidet ning oleme kogukondi külastades näinud selle toetuse positiivset mõju väga otseselt.

Pingutame selle nimel, et vabaühendused oleksid jätkusuutlikud ning otsime koos oma koostööpartneritega selleks erinevaid võimalusi. 2023. aastal jätkame arutelusid, korraldame sündmusi ja viime läbi toetusprogramme selleks, et toetada vabakonda nii rahaliselt kui koolitades ja nõustades. Koordineerime tegevusi maakondades ning anname infot võimaluste kohta  Euroopa Liidu programmidest toetuse taotlemiseks.

Soovin kõigile julgust ja teotahet ning veel rohkem koostööd kodanikuühiskonda panustamisel!

Anneli Roosalu

KÜSKi juhataja