Annetused KÜSK-ile on teretulnud

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
28. jaan. 2009


28.01.2009

Põhikirjast tulenevalt võtab KÜSK vastu ka eraannetusi oma põhikirjalise tegevuse edendamiseks ning põhikapitali loomiseks.

Valitsuse korraldusega nr 547 (RTL 2009, 5, 69) on Kodanikuühiskonna Sihtkapital alates 1. jaanuarist 2009.a. kantud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja». Nimekirja kantud isikutele kingituste ja annetuste tegijate suhtes rakendatakse tulumaksusoodustust.

Annetusi ja toetusi saab üle kanda KÜSK arveldusarvele nr 10220081526014 SEB.

Rohkem infot: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu@kysk.ee