Arenguhüpete analüüs

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
1. sept. 2015


KÜSK on 2015. a. lõpu seisuga korraldanud juba kaks arenguhüppe taotlusvooru. Kolmanda tähtaeg on 2. veebruaril. Oleme mõlema vooru peale kokku esitatud 330 projekti ka põhjalikult läbi uurinud ning sellest ühe kokkuvõtte teinud.

Selle eesmärgiks on olnud parema pildi saamine taotluse esitanud ühingute arenguvajadustest, oskusest ja teadmisest oma arenguvajadusi välja selgitada ning selle põhjal vastavaid organisatsiooni arendavaid tegevusi läbi viia ja ühingu edasist jätkusuutlikku tegevust planeerida. Et arenguhüppe voorus saavad ühingud ise öelda, milliste tegevusvõimekuste kasvatamisega neil kõige enam on vaja tegeleda ja et taotluse esitajate arv ja tegevusvaldkondade ulatus on suur, saab uurimistulemusi mõnes mõttes laiendada ka teistele Eesti vabaühendustele.

Arenguhüppe taotlusvooru analüüsi saab lugeda siit.

Selles on uuritud kõiki 2015. a. arenguhüppe taotlusvooru laekunud projekte, ka neid, millel oli puudusi ning mis ekspertidele sisulisse hindamisse ei läinud. Kokku on 2015. a. analüüsis 132 projekti ning võrdluseks on võetud 2014. a. 199 projekti. Kui sind huvitab lisaks analüüsile ka see, millised projektid rahastust on saanud, siis piilu meie toetatud projektide lehele.

Analüüsi tulemustest lähtudes on mõtiskletud ja ühingutele kasulikke arendamissoovitusi antud ka Hea Kodaniku talvenumbri kaaneloos. Seda saad lugeda siit.

Lisahuvi korral saab esitada küsimusi asja autorile:
Martin Laidla, martin@kysk.ee, 5867 9175