Arenguprogramm omavalitsusjuhtidele “Dialoog kogukonnaga”

Priit Põiklik
1. sept. 2023


Vahendame Eesti Koostöö Kogu teadet.


Kandideeri esmakordselt toimuvasse praktilisse arenguprogrammi „Dialoog kogukonnaga“, mis suunatud omavalitsuste juhtidele sh abivallavanemad/abilinnapead, arendusjuhid, kommunikatsioonijuhid.

Programmis osalemine annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. 

 Kandideerimine on avatud 15. septembrini siin lingil 

 • Kuidas sa tead, mis läheb inimestele sinu kogukonnas korda, millest nad hoolivad ja mille üle muret tunnevad?
 • Milline on arutelu- ja vestluskultuur sinu kodukohas?
 • Milline vestluste käivitaja ja eriarvamuste kuulaja sa ise oled?
 • Milline võiks olla kogukonnast lähtuv valitsemine sinu omavalitsuses?

MIS? “DIALOOG KOGUKONNAGA” oktoober 2023 – jaanuar 2024
Dialoogiline lähenemine kohaliku elu korraldamisele on mõtteviis, praktika ja meetod. Dialoog kui struktureeritud vestlusring pakub valmisolekut uurida koos erinevate inimestega olulisi küsimusi, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Dialoogiline lähenemine võimaldab:

 • suurendada kogukonnas usaldust;
 • luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume, kus ühiselt koos kogukonnaga uurida üles kerkinud kohalikke olulisi küsimusi (sh polariseerivaid ja keerulisi);
 • ennetada võimalike konfliktide tekkimist;
 • luua kogukonnast lähtuvat valitsemist.

  Vaata lisaks!

  Kuidas raamatukogud on korraldanud kohalikke dialooge oma kogukonnas, loe lähemalt Eesti Koostöö Kogu veebist.
  Dagmar Narussoni (Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud ja teadur) “Küsime kohalikelt, kuidas   nad    kogukonna tulevikku näevad” artiklit siseministeeriumi siseturvalisuse blogis.KES?Programm on avatud vaid 12-le erakordselt ägedale ja julgele omavalitsuse juhile erinevatest omavalitsustest üle Eesti (abivallavanemad/abilinnapead, arendusjuhid, kommunikatsioonijuhid jt).

  Ootame just Sind:
 • kui su töö ülesanne on mh avatud valitsemise edendamine ja kogukonna liikmete mitmekülgne kaasamine;
 • kui sa soovid katsetada dialoogilist lähenemist oma töös;
 • kui sinus on julgust ja soovi olla kogukonnast lähtuva valitsemise eesrindel Eestis;
 • kui sa oled oled avatud uuele, julged katsetada, oled uudishimulik ja valmis looma teadliku aja enesearenguks.

MILLAL?
Arenguprogramm koosneb 5 kohtumisest: 4. ja 18. oktoober, 8. ja 29. november 2023 ja 31. jaanuar 2024. Programm kulmineerub jaanuaris dialoogidega kogukonnas, mis loob võimaluse rakendada õpitut. Koolituse käigus toetatakse dialoogi kavandamist.

MIS VEEL?
Programmis osalemine loob võimaluse:

 • mõtestada ja mõista dialoogi sügavamat olemust ja erinevaid tähendusi; 
 • saada teadlikumaks kogukonnast lähtuvast valitsemisest ja mõtteviisist; 
 • kogeda erinevaid dialoogi ja arutelu pidamise viise; 
 • kavandada ja viia ellu koolituse ajal õpitut oma kogukonnas.

Lisaks uurime, millised on mõjusa kaasamise eeldused, kuulamise tasandid ja kuidas tulla toime erinevate vaatenurkadega.  

Loe koolituse lähenemise ja läbiviijate kohta täpsemalt siit.

Kui palju pean panustama osalemise eest?

 • programmi osalemine on tasuta;
 • transport ja lõuna on osaleja kanda;
 • meie pakume kohvipause, hoolitseme ruumide ja materjalide eest.  

Kuidas registreerida?

 • Kandideerimine on avatud 15. septembrini siin lingil 
 • kui soovid arenguprogrammist rohkem teada, tutvuda koolitajatega ja küsimusi esitada, oled teretulnud liituma virtuaalse kohvipausiga 5. septembril, kell 15.30-16.15 järgmise lingi kaudu: https://us02web.zoom.us/j/5891581867.

Arenguprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.