Avalike teenuste äriplaanide elluviimise (teenuste osutamise) taotluste esitamise tähtaeg on 22. märts 2012

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
12. märts 2012


Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvooru ootab KÜSK projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises.

Taotlemine toimub eraldi teenuse äriplaani koostamise projektile ning äriplaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani elluviimiseks tuleb esitada hiljemalt 22. märtsiks 2012 kell 15.00. Taotlusvooru tingimuste ja korra teave, taotlusvormid, äriplaani vorm SIIN.

Taotlused esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil vyf@kysk.ee või paberkandjal posti teel saadetuna Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn. Paberkandjal esitatud taotlus tuleb saata ka e-kirjaga aadressil vyf@kysk.ee.

Lisateave: tel: 53 016 866, e-kiri: Merlin.Sepp@kysk.ee (Merlin Sepp)