Avalikustati Kodanike Euroopa programm

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
7. mai 2014


Programm „Kodanike Euroopa” 2014-2020 on loodud edendamaks kodanikuühiskonna arengut tuues Euroopa Liidu tema kodanikele lähemale ning julgustamaks neid aktiivselt tegutsema, arendamaks kodanike omavahelist koostööd, mille kaudu kasvaks vastastikune usaldus, solidaarsus, tolerantsus, areneksid multikultuursed oskused ning kujuneks arusaama Euroopa ühisest ajaloost ja väärtustest. Selleks on Euroopa Liit loonud erinevaid rahastamisvõimalusi kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele/ piirkondlikele omavalitsustele, kultuuri- /noorte-/ teadusorganisatsioonidele. Tutvu lähemalt programmi võimalustega http://kysk.ee/programm-kodanike-euroopa-2014-2020 ja https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Tänasest on kättesaadavad programmi Kodanike Euroopa juhend ning on avatud 2014. aasta taotlustähtajad:
– 4. juuni 2014 (Euroopa ajalooline mälu, Sõpruslinnade meede, Linnade võrgustikud)
– 1. september 2014 (Sõpruslinnade meede, Linnade võrgustikud, Kodanikuühiskonna projektid).

Lisainfo: Maris Pajula, maris@kysk.ee, 6560487/ 58 601 699