Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotlemine

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
30. aug. 2013


Regionaalministri haldusalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Projektide toetamiseks on 2013. aastal kokku 1,2 miljonit eurot.
 Taotlejaks võivad olla:

  • avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel; 
  • seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates (külades, alevikes, alevites, linnades).

Sügisvoorus antakse toetusi kolmes meetmes: kogukonna areng, kogukonnapärand ning kohaliku elukeskkonna parandamine ja kogukonnateenused.

Toetuste andmise uuendatud kord ja tingimused ning taotlusvormid on aadressil  http://kysk.ee/tutvustus.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobril 2013 .a. asukohajärgsesse maavalitsusse.

Lisateave: Saima Mänd, tel 6560487, 53013652, e-kiri: kysk@kysk.ee ja maavalitsuste kontaktisikud.