Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
10. märts 2014


Regionaalministri valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
 Programmis avatakse taotlemiseks:

  • meede 1 – „Kogukonna areng“;
  • meede 2 – „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel. 

Toetuste taotlemise kord ja tingimused ning taotlusvormid on aadressil  http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-kevadvoor.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil 2014.a. asukohajärgsele maavalitsusele.

Lisateave: Tarmo Treimann, tel 6560487, 53013652, e-kiri: tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.