Avatud on taotlemine kohaliku omaalgatuse programmist

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
9. märts 2013


Regionaalministri haldusalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Projektide toetamiseks on 2013. aastal kokku 1,1 miljonit eurot.
 Taotlejaks võivad olla:

  • avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel;
  • seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates (külades, alevikes, alevites, linnades).

Programm jaguneb neljaks eraldi taotlusvooruga meetmeks: kogukonna areng, kogukonnapärand, kohaliku elukeskkonna parandamine ja kogukonnateenused ning õpiringid.

Toetuste andmise kord ja tingimused ning taotlusvormid on SIIN.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil ja 1. oktoobril 2013 .a. asukohajärgsesse maavalitsusse.

Lisateave: Saima Mänd, tel 6560487, 53013652, e-kiri: saima@kysk.ee ja maavalitsused.