Avitus

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


MTÜ Avituse missioon on inimeste heaolu suurendamine ning stressi, masenduse ja läbipõlemise vähendamine.Avitus on viimaste aastatega teinud organisatsioonina läbi suured arenguprotsessid ning jõudnud läbi aastate hoopis kõrgemale kvalitatiivsele tasandile. Enne 2011. aastat oldi väike, aga tubli MTÜ, kellel idealistlikud eesmärgid ja kõrge pühendumus. Need on jäänud, aga lisandunud on strateegilist mõtlemist ja planeerimist ning kõvasti koostööd avaliku sektori ning otsustajatega. Nad on arenenud ja küpsenud ning neid kaasatakse nüüdseks eksperdina paljudesse olulistesse protsessidesse. Kasvatud on ka mahult – hetkel käib töö 5 maakonnas ning kogemusnõustajate võrgustik on toimiv 13 maakonnas. Avituselt saab abi pea 600 inimest aastas, lisaks osaleb koolitustel umbes 500 inimest. Finantsiliselt ollakse oluliselt tugevamas ja stabiilsemas seisus ning edukalt toimitakse sotsiaalse ettevõttena – Avituse käive on ca 160 000 € aastas ning sellest ettevõtlustulu ca 55%. Samuti mõõdetakse enda ühiskondlikku mõju ning teatakse, et tänu nende tegevusele suureneb eestimaalaste heaolu ning vähenevad stress, masendus ja läbipõlemine. Avituse supervisioonid ja koolitused ettevõtetele tagavad, et juhid ja meeskonnaliikmed töötavad hea sisekliimaga tulemuslikes organisatsioonides. 
www.avitus.ee