CERV programmi toel hakkab tehisintellekt pöörama tähelepanu võrdsele kohtlemisele

Priit Põiklik
7. mai 2024


CERV kontaktpunkti nõustaja Katre Tamm ja võrdõigusvolinik Christian Veske Tallinnas nõu pidamas. Foto: Teele Holmberg

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleisse kogunesid 3. mail Tallinnas esimesele kohtumisele CERV programmi projekti EquiTech partnerid.

Projekt EquiTech keskendub ebaõigluse ja kallutatuse vältimisele automaatsetes otsustusprotsessides. Nimelt kasutavad avalikud asutused üha enam tehisintellekti ja arvutialgoritme andmetöötluseks ning teenuste pakkumiseks. Samal ajal on oluline olla teadlik ja tagada, et selles protsessis ei diskrimineeritaks inimesi.

EquiTech projekt analüüsib Eesti ja Leedu riigiasutuste automaatseid otsustusprotsesse ja nende algoritme. Analüüsi tulemusena valmivad juhendid ja koolitusmaterjalid nii tarkvara arendajatele kui ka riigiametnikele eesmärgiga tagada algoritmides inimeste võrdne kohtlemine.

Projekti meeskond kohtus esmakordselt näost-näkku 3. mail Tallinnas voliniku büroos, kus täpsustati sihte ja plaaniti tegevusi, samuti vaadati üle eetikanõuded ja andmete töötlemise küsimused. Samuti oli töökohtumisele kaasatud kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV programmi kontaktpunkti esindaja.

Kontaktpunkti esindaja Katre Tamm nõustas meeskonda programmi finantseerimisega seotud küsimustes. Voliniku büroo nõuniku Teele Holmbergi sõnul oli talle teadmine, et Eestis on olemas CERV programmi kontaktpunkt, suureks abiks. „Mulle oli toetuse taotlemisel väga julgustav eelmise aasta pikk telefonivestlus kontaktpunktiga. Mulle oli uus info, et KÜSK tegutseb programmi kontaktpunktina ja jagab programmi infot eesti keeles“ lisas Holmberg. 

Projekt EquiTech sai toetuse CERV programmi võrdõiguslikkuse meetmest EQUAL (CERV-2023-EQUAL). Projekti tegevused algasid 15. aprillil 2024 ja need kestavad kaks aastat. Projekti peakoordinaatoriks on voliniku kantselei, partnerite hulka kuuluvad Leedu võrdõiguslikkuse voliniku kantselei, Eesti justiitsministeerium, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning TalTech. Toetuse suurus kokku on 620 616 eurot.

Lisainfo projekti kohta on peagi saadaval veebilehel volinik.ee.

Projekti partnerite esindajad ümarlauas Tallinnas 3. mail. Foto: Teele Holmberg.

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine