Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Noortekeskusi liitev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (ANK) loodi 2001.aastal. Alguses tegutseti peamiselt vabatahtlikult ning üksikute projektide põhiselt. 2008. aastal hakati aga jõulisemalt arendama ühenduse tegutsemissuutlikkust olemaks usaldusväärne eestkostja ja koostööpartner noorte valdkonna arendamisel. Alguse said tänaseni toimivad mobiilsed juhatused, noorsootöötajate koolitused, noortekeskuste liitumised ja õpperänded. Järgmine suur arenguhüpe tehti mõned aastad hiljem, kui saadi aru, et valdkonna otsustusprotsessides edukamalt kaasa rääkimiseks on vaja luua konkreetne platvorm ja selgemini planeerida koostööd ministeeriumite, vabaühenduste ja kohalike omavalitsustega. Oluliseks tegevusfookuseks võeti ka ühenduse enda ja noortekeskuste mõju hindamise süsteemi loomine (Noortekeskuste Logiraamat). Pidev tegevuste analüüs ja arendamine on tänaseks suurendanud noortekeskuste kvaliteeti, muutnud ANKi nähtavamaks ning riigile usaldusväärsemaks partneriks erinevate delegeeritud ülesannetega tegelemisel ja noorte valdkonna arendamisel.

www.ank.ee