Eesti eesistumise kavasse valiti kaheksa rahvusvahelist vabaühenduste üritust

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
27. veebr. 2017


Riigikantselei valis koostöös KÜSKiga välja kaheksa vabaühenduste üritust, mis pääsevad eesistumise kavasse Eestis. Valituks osutunud üritused puudutavad näiteks digiarengut, energiapoliitikat ja idapartnerlust, aga ka tööta ja haridusteelt kõrvale jäänud noorte ning erivajadusega inimeste olukorda.

Taotluse eesistumise ajal üritusi korraldada esitas 29 vabaühendust. Valikul arvestati KÜSKi hindajate ja ministeeriumi esindajate arvamust ning vastavust Eesti Euroopa Liidu poliitika eesmärkide ja eesistumise prioriteetidega. Üritustest alguse saavad tegevused jätkuvad ka pärast eesistumist ning kaasavad vabaühendusi ELis või ELi partnerriikides.

„Eesti soovib eesistujana pöörata teravdatud tähelepanu uuendusmeelse, turvalise, digitaalse ning kaasava Euroopa arendamisele. Välja valitud vabaühenduste üritused toetavad kõiki neid eesmärke,“ selgitas Eesti EL Nõukogu eesistumise korraldusmeeskonna juht Piret Lilleväli. „Eriti hea meel on selle üle, et kuus üritust toimuvad väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Eesistumine ei ole pealinna, poliitikute ja ametnike sündmus. Need üritused aitavad eesistumist inimestele lähemale viia ja kannustada neid kaasa mõtlema nii Euroopale kui ka Eestile olulistel teemadel,“ lisas Lilleväli.

KÜSKi taotlusvoorude koordinaator Marten Lauri märkis, et kõik toetust saanud kaheksa vabaühendust on kogenud kodanikuühiskonna arendajad. „Konkurss oli tihe ning näitas, et meie ühingute ambitsioonid ei piirdu kodumaaga, vaid soovitakse silma paista ka rahvusvahelisel areenil. Eesti vabaühendused laiendavad nende üritustega märgatavalt oma haaret ja rahvusvahelist võrgustikku,“ sõnas Lauri. 

ELis on hea tava toetada eesistumise ajal vabaühenduste üritusi. Riigikantselei arvestas eesistumise eelarvesse selleks ligikaudu 140 tuhat eurot. Suurim toetus ühele üritusele oli 18 tuhat eurot. Toetust saanud kaheksa ürituse kirjeldused leiab KÜSKi kodulehelt.

Eesti on esimest korda EL Nõukogu eesistuja 2017. aasta juulist detsembrini. Eesistuja juhib nõukogu tööd ehk suunab 28 liikmesriiki ühiste otsuste poole, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese heaolu ja turvalisust. Eestis toimub eesistumise ajal üle 230 ürituse, neist ligi 20 suursündmust Tallinnas Kultuurikatlas, ning eeldatavalt saabub eesistumise üritustele kokku kuni 30 tuhat väliskülalist. 

Lisainfo:
– Eesti eesistumise kommunikatsioon, 502 5120, press@eu2017.eewww.eesistumine.ee 
– Marten Lauri, KÜSK, 5907 4104, marten@kysk.ee