Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing loodi 2009. aastal 1. tüüpi diabeeti põdevate laste vanemate isiklikust murest ja soovist kaitsta selle haigusega võitlejate õigusi ja huve. Ühing on aastate jooksul palju kasvanud ja tegeleb nii teavitustöö, perede aitamise kui ka lasteaedade ja koolidega suhtlemisega, et diabeeti põdevad lapsed tunneksid end ühtviisi hästi nii kodus, koolis kui ka puhkehetkel. Tegemist ei ole kerge valdkonnaga, mida juhtida. Pidevalt peab olema kriitiline ja osutama erinevatele kitsaskohtadele, mis laste huvidele ja vajadustele vastu töötavad. Aastate jooksul ei ole see aga eestvedajate hoogu maha võtnud, vaid sunnib neid ikka edasi arenema ja otsima selliseid lahendusi, mida ise võimaluste piires pakkuda saaks, et patsientide heaolu ei jääks vaid riigi mureks. Seitsme tegevusaasta jooksul on ELDÜ kasvanud, hakanud pakkuma laia hulka teenuseid ning sellega oluliselt suurendanud oma haaret sihtrühmas. Täna julgetakse öelda, et nad esindavad 5% Eesti elanikest – kõiki, keda kõnetab sõna „diabeet“.

www.lastediabeet.ee