Eesti Lasterikaste Perede Liit

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Eesti Lasterikaste Perede Liit on 20 tegutsemisaasta jooksul mõjutanud ligi 4000 suurpere heaolu. Vaatamata pikaaegsele edukale tööle 19-t ühingut koondava liiduna, taibati mõned aastad tagasi, et enda kui katusorganisatsiooni tegevustes on vaja luua suuremat selgust. Igapäevaste toimetuse keerises olles ei ole aga muutust vajavaid probleeme lihtne märgata ja lahendada. Sellest saadi aru ning otsustati investeerida ja võtta kampa kõrvaltvaataja pilguga kogenud ekspert. Täna saab öelda, et investeering tasus end ära – üheskoos loodi korralik tegevuste mõju hindamise süsteem, mille abil sai teha õigeid valikuid ja kasvatada katusorganisatsiooni kompetentsust liikmete ja valdkonna edendamises. Ka oma organisatsiooni hingeelu osatakse paremini tajuda ja märgata püramiidi järgmisi tasemeid. Põhjalik mõju hindamine lubas teha häid valikuid ka kommunikatsioonis, mille arendamine on aidanud kaasa liikmesorganisatsioonide kasvule.

www.lasterikkad.ee