Eesti Vähiliit

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. mai 2021


Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon vähihaigusega tegelevatele ühingutele üle Eesti, töötades selle nimel, et vähem inimesi haigestuksid vähki ja juba haigestunute elukvaliteet tõuseks. Eesmärkide nimel tehakse palju ennetustööd, koolitatakse patsientide ühingute juhte ja seistakse selle eest, et igas maakonnas pakutaks vähipatsientidele ja nende lähedasele tuge vaimse nõustamise ja koolitustega. Tänaseks välja arendatud üleriigiline ennetus- ja tugisüsteem on edukas tänu tugeva rõhu panemisele kõikide teemalähedaste osapoolte kaasamisele, kelle seas on suur hulk avaliku sektori asutusi, tervisetöötajaid ja tervise teemadega tegelevaid vabaühendusi ning kohalikke omavalitsusi. Läbimõeldud ja laia haardega koostöö ning sellega paljude valdkondade kompetentsi koondamine on muutnud Vähiliidu tegevuse mõjusaks ning kasvatanud ühiskonna teadlikkust neist endist ja vähihaigustest.
 
www.cancer.ee