Eesti väliskogukondade väljaannete 2023. aasta programmist toetuse taotlemine nüüd avatud!

Priit Põiklik
21. dets. 2022


Toetusprogramm on suunatud organisatsioonile, mille põhikirja järgne tegevusala on seotud diasporaa väjaandega (mille peamine sihtrühm on rahvuskaaslased), toetades seeläbi eesti keele või kultuuri säilimist ja edendamist ning rahvuskaaslaste sidet Eestiga.

Programmi raames saab küsida toetust 2023. aasta sees tehtavateks tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Taotluse esitamise tähtaeg on esmaspäev, 30. jaanuar kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Maksimaalne summa projektitegevusteks on 7000 eurot. Sellele lisaks saab taotleda 3000 eurot arengueksperdi/konsultandi kaasamiseks, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, aitamaks saavutada projekti eesmärki.

Toetusprogrammi tingimused, taotlusvormid ja lisainfo on leitav: www.kysk.ee/veajal23

Infopäev, millel tutvustatakse tingimusti ja taotlusprotsessi ning saab küsida küsimusi, toimub 4. jaanuaril kell 15.00 (Eesti aja järgi) Zoom platvormil. Kuidas infopäeval osaleda (sh osalemise lingi) leiab siit: www.kysk.ee/veajal23

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine

Pildigaleriis ülesvõtteid Eesti väliskogukondade väljaannete esindajate kohtumiselt 1.-3. detsembrini 2022 Tallinnas