Eestkosteorganisatsioonide vooru laekus 21 taotlust

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. jaan. 2012


KÜSK üleriigiliste vabaühenduste eestkosteorganisatsioonide toetamise 2012.a. vooru laekus 21 taotlust, kus soovitakse toetust kokku ligi 245 000 eurot.

Seekord jõudsid kõik taotlused kohale õigeaegselt ning hilinenud esitamise tõttu väljalangejaid ei olnud. 90 % taotlusest esitati digitaalselt. KÜSK büroo poolt tehtud tehnilise hindamise käigus ei vastanud taotlusvooru tingimustele üks taotleja. 20 taotlust on läinud ekspertidele sisuliseks hindamiseks. Hindamistulemused selguvad veebruari lõpuks, lepingute sõlmimine toimub märtsis.

Vooru eesmärgiks on edendada vabaühenduste eestkostesuutlikkust ja tegevust kooskõlas taotleja põhikirjaliste eesmärkidega. Projekti tulemusena peab valmima vabaühenduse või võrgustiku eestkostetegevuse hea tava ning olema jõutud kokkuleppele avaliku võimu partnerasutus(t)ega edasise koordineeritud eestkostetegevuse ja selle rahastamise osas.

Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
Tel (+ 372) 655 64 23
Mob (+ 372) 52 20716
e-kiri: kaja.kaur@kysk.ee
www.kysk.ee