Elanikkonnakaitse koostöövõrgustiku loomise plaanid Saku vallas innovatsioonifondi abiga

Priit Põiklik
26. jaan. 2024


Kriiside ennetuse ja toimetuleku teemad on saanud meie elus igapäevaseks. Näeme-kuuleme reklaami „Varu enne maru“ ja soovitusi laadida nutitelefoni äpp „Ole valmis!“. On inimesi, kelle kapid ja keldrid tagavad nende toimetuleku ilma side ja elektrita mitmeteks päevadeks, aga ka neid, kelle majapidamises jagub toitu, sularaha, patareidel toimivaid valgusallikaid loetud tundideks, kui sedagi.

Päästeamet on meile alati meelde tuletanud:„Elanikkonnakaitse eesmärk on toetada inimesi kriisis, sealhulgas sõjaolukorras, ning suurendada inimeste valmisolekut kriisides iseseisvalt toime tulla.“

Just kriis on olukord, milles koostöö ja teineteise toetamine on oluline. Seetõttu on kogukondades, korteriühistutes, asumites need teemad mitmel pool jutuks võetud ja juba ka esimesi samme astutud. Kajamaa küla on läbi viinud kriisiõppused, Metsanurme küla arengukavas on plaan külamajast kriisikeskus kujundada, Naiskodukaitse Saku jaoskond korraldanud koolitusi ja häid näiteid on teisigi.

Senine tegevus on olnud üsna kaootiline, kuid nüüd on aeg küps tegudele asuda! Seda seetõttu, et eelmise aasta lõpus saabus hea uudis – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali innovatsioonifondile kirjutatud ülevallaline projekt sai rahastuse.

Projekti algatajateks on Metsanurme külaselts, Saku Priitahtlikud Pritsumehed ja Saku Diabeetikute Selts ning Saku Vallavalitsus. Elanikkonnakaitse koostöövõrgustiku loomisel oodatakse aga elanike aktiivset osavõttu ja kaasalöömist. Aktiivsetel külaseltside, aiandusühistute, korteriühistute esindajatel ja teistel kogukondi esindavatel inimestel tuleb endast märku anda Metsanurme külaseltsile aadressil metsanurme@gmail.com.

Projekti tegevustes on kavas kogukondliku kriisiennetuse koolitus-arutelud koostöös valla kriisikomisjoni ja Päästeametiga ning seejärel edasise koostöö planeerimine. Samuti toimub projektiperioodi jooksul (jaanuar-august 2024) kogukondlike kriisitöövihikute koostamine, väljaandmine ja levitamine. Koostöövõrgustiku liikmed varustatakse projekti lõpus ka ühe kriisides vajaliku vahendiga.

Lisainfo
Anneli Kana

MTÜ Metsanurme tegevjuht

Kõrgemate elanikkonnakaitse kursuste vilistlane

tel 5306 5503


Vahendatud ajalehest Saku Sõnumid