Euroopa sotsiaalfondi rahastatud „Sotsiaalne innovatsioon +” algatuse esimene projektikonkurss on välja kuulutatud

Priit Põiklik
24. jaan. 2023


Avatud projektikonkursi raames toetatakse algatuse ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) ettevalmistamist ja rakendamist, et edendada ebasoodsas olukorras ja ühiskonnas nõrgemal stardipositsioonil olevate noorte sotsiaalset võimestamist. Konkursil saavad osaleda EL liikmesriigis asutatud juriidilised isikud nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

Euroopa sotsiaalfondi rahastatud „Sotsiaalne innovatsioon +” toetusprogrammi laiem eesmärk on aidata noortel paremini lõimuda ühiskonda ja lõpuks leida tee tööturule, ühendades hariduse, kutseõppe või töötamise toetamise koduriigis tööalase õppimise kogemusega teises ELi riigis. Selle algatuse kõikides etappides pakutakse individuaalset juhendamist ja nõustamist. ALMA eesmärk ei ole mitte ainult noorte oskuste, teadmiste ja kogemuste täiendamine, vaid ka nende enesekindluse tõstmine.

ALMA pilootprojekt annab osalevatele organisatsioonidele suurepärase võimaluse saada kogemusi Euroopa koostööst ning täiendada ja laiendada oma töötajate pädevusi ja oskusi.

Konkreetse konkursi raames saab taotleda toetust noorte tööpraktikale saatmiseks teise Euroopa Liidu liikmesriiki, sh kogemuste ja parimate tavade levitamine riiklikul tasandil.

Taotluse infoseminar toimub 31.01 kell 9.30 kuni 13.00 CET.

Lisainfo ja registreerimine siin.

Konkursile taotluste esitamise tähtaeg on 15.03.2023 kell 17.00 CET

Taotluste kohta lähemalt lugeda ja taotluse esitada saab siit.

Lisalugemist: Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavast sotsiaalsest innovatsioonist ja riikide koostööst

Evelyn Valtin

projektijuht

  • Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine
  • Šveitsi-Eesti koostööprogrammi meetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ sotsiaalse innovatsiooni komponendi juhtimine